בית הדין הרבני באשדוד דחה לאחרונה תביעתה של אישה, להורות לגרוש שלה לדווח את הגימלה כמשכורת ראשונה לצרכי מס. בעקבות פסק דין זה, צפויים חלק מהגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית, או כל פנסיה צוברת זכויות, ליהנות מהטבת מס בשווי של כמה מאות ולעתים גם אלפי שקלים בחודש.

כאמור, חוקי המס במדינה ישראל מתירים לכל נישום לבצע תכנון מס בין הגימלה לבין ההכנסה הנוספת מעבודתו לאחר הפרישה, ולקבוע מאיזו משתי ההכנסות ינוכה המס השולי הנמוך כהכנסה ראשונה. עם זאת, עד היום, גמלאי שהתגרש, עם פנסיה תקציבית צוברת זכויות, חוייב ע"י הערכאות המשפטיות להורות כי הגימלה תהיה ההכנסה הראשונה ממנה ינוכה המס השולי הנמוך. המטרה היתה שלא לגרוע מהחלק שמועבר לבן/בת הזוג לשעבר לאחר גירושיהם.

פסק הדין קבע כי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, שנחקק לאחרונה, משנה את המציאות המשפטית שהיתה נוהגת עד היום, בכל הקשור למיסוי הפנסיה לאחר הגירושים. למעשה, מטרתו של החוק היתה להקל על בני הזוג לגבות את חלקם מהגמלאי לאחר הפרידה, ולהבטיח תשלום קצבת שארים לבן הזוג לשעבר לאחר מות הגימלאי. חשוב לציין כי החוק אינו קובע הוראות בדבר הזכות לתכנן מס.

בית הדין הרבני קבע כי כל זכות שלא הוסדרה בחוק באופן מפורש, ושלגביה לא נקבע במפורש באילו תנאים בן הזוג לשעבר רשאי להתנגד לפעולותיו של הגמלאי מול הקרן החוסכת, נותרה בעינה ברשותו של בן הזוג הגמלאי. התוצאה היא, כי הגמלאי רשאי לבצע תכנון מס כרצונו, גם אם בן הזוג לשעבר יזכה בסכום קטן יותר מסך הגמלה.

סא"ל במילואים עו"ד קטי טל, אשר ייצגה את הנתבע שהוא גמלאי צה"ל ציינה כי "פסק דין זה רלוונטי לכל מי שזכאי לפנסיה תקציבית, לרבות גמלאי צה"ל, משטרת ישראל, משרד ראש הממשלה, ועובדי המדינה במשרדי הממשלה השונים – כגון משרד החינוך, משרד הבריאות, ומשרד המשפטים – אשר חוסכים בפנסיה תקציבית, צוברת זכויות. הוא מקבל משנה תוקף לאלה שיצאו לפנסיה מקדמת, כמו מורים, שוטרים, אנשי קבע, שעה שעקב גילם הצעיר הם ממשיכים לעבוד בזמן שמקבלים גימלה".

עו''ד קטי טל (צילום: ענבר מרמרי)עו''ד קטי טל (צילום: ענבר מרמרי)

מחד - פסק דין זה עלול להחריף את מירוץ הסמכויות בין בני זוג, בבואם לבחור בערכאה המשפטית שתדון בחלוקת הרכוש שבין בני זוג בפירוד – בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני. מאידך – פסק דין זה מייצר שוויוניות בחלוקת נטל המס, כאשר עד לפסק דין זה,

כאמור, הגימלאי היה משלם את כל המס על הגימלה, ובן/בת הזוג לשעבר היו נהנים מחלקם בפנסיה ששולמה להם בנוסף על שכרם החודשי, מבלי לשלם מס על תוספת שכר זו. יש לציין כי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני לא עסק בסוגיות המס, בין היתר, מכיוון שאילו נטל המס היה מושת על בנות הזוג לשעבר, אשר בד"כ משתכרות פחות מהגימלאים הזכרים לפנסיות התקציביות -הרי שנתח המס השולי שלהן היה נמוך, וכתוצאה מכך, רשויות המס היו מפסידות כספים רבים שעוברים אליהם היום כאשר הגימלאים משלמים מס שולי גבוה יותר.