לאחר הפסקה ממושכת, התחדש היום (שני) משפטם של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, מו"ל ידיעות אחרונות אמנון (נוני) מוזס, שאול אלוביץ', הבעלים לשעבר של וואלה! ובזק ורעייתו איריס (תיק 4000).

נתניהו מגיב להתפתחויות בתיק 4000

בכדי לייצר רצף, המשיך עד התביעה אילן ישועה, מנכ"ל וואלה! לשעבר, את עדותו, כאשר בתווך ממתינה השלמת חקירתו של אבי אלקלעי, עורך וואלה! לשעבר, על פי הודעת הפרקליטות אליה כמובן מתנגדת ההגנה. נתניהו עצמו לא הגיע לדיון מאחר שהוא פטור מהליך ההוכחות בדיונים של עדות ישועה.

ההגנה הציגה התכתבויות בין ישועה לבין יו"ר מפלגת העבודה לשעבר, אבי גבאי, משנת 2016. גבאי כתב אז לישועה "הכי חשוב זה להתפקד", וישועה השיב לו "אשמח לעזור בכל דרך אפשרית". עוד באותו יום, לדברי ההגנה, עלתה באתר וואלה! כתבה מפרגנת על גבאי, שהצטרף אז למפלגת העבודה. עוד כתב ישועה לגבאי בהזדמנות אחרת: "הרבה הצלחה. קראתי את דבריך הראשונים כשר אלמוני - קצר, קולע וחכם".

עוד הוצגה התכתבות בה גבאי טוען כי היחס של אתר וואלה! כלפיו הוא שלילי, וישועה משיב לו "מבין, אטפל בכך". כמו כן נחשף כי כאשר גבאי התפטר מממשלת נתניהו בשנת 2016 כמחאה על מינוי ליברמן לשר הביטחון, כתב לו ישועה: "אתה נקודה של אור בים של חושך". לאחר שגבאי נבחר ביולי 2017 ליו"ר מפלגת העבודה, כתב לו ישועה "בהצלחה, ברכות". ישועה טען כי פרקליטי ההגנה מוציאים דברים שלו מהקשרם.

קודם לכן, הדיון נפתח כשלכל צד ניתנה רבע שעה להשמעת טענותיו. פרקליטו של נתניהו, עו"ד בועז בן צור, פתח ואמר כי השלמת החקירה בנושא אלקלעי היא סלקטיבית, וכי כתב האישום מנוסח באופן כוללני. עוד טען כי ישנה פגיעה ברורה בזכויות הנאשם, וכי אם לא נבדק הקשר בין אתר וואלה לבין פוליטיקאים אחרים, לא ניתן לטעון ליחס מועדף שקיבל נתניהו.

לאחר מכן נשא דברים פרקליטו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, שאמר: "נפל דבר מהותי ליבת המחלוקת של הראיות לא ניתן לעשות חקירה סלקטיבית, אנחנו חוזרים לבקש ולעשות חקירה מלאה. זה לא רק להזמין אנשי תקשורת אחרים או כמה פולטיקאים. חקירה מלאה זה לקרוא גם לכל מי שנחקר במשטרה ושיקר. אנחנו רואים עשרות פניות להתערבות שאינן מצד נתניהו".

עו"ד מיכל רוזן עוזר, פרקליטה של איריס אלוביץ', אמרה: "מה שקורה בתיק הזה, כל כללי המשחק שמים אותם הצידה. יש כובע מיוחד של המאשימה, פרישמיש שלם על הכל. אירע שבר טקטוני בהתפתחות המשפט. העמדה שלנו מתכתבת עם הנחיית פרקליט המדינה.... החוק הפלילי קובע שהשלמת חקירה תוך כדי ניהול התיק, במקום שזה דרוש לניהולו היעיל של התיק. מה שקורה פה זה ההפך מיעילות".

עם סיום טיעוני ההגנה החלה לשאת דברים עו"ד יהודית תירוש מהפרקליטות: "חריגות איננה לחקור פוליטקאי כזה אחר אלא מכלול שלם של ראיות. העד שנבחר נבחר משום שמיפינו את המסמכים ואותרו מיילים שונים בעדים אחרים היה ניתן להכיל במסגרת רענון זיכרון. בעד הזה מדובר בעשרות מיילים. זה חקר האמת".

כזכור, בעת האחרונה נמתחה ביקורת על הימשכות ההליכים, כאשר שלב ההוכחות נמצא כאמור רק בשלב החקירה של העד הראשון. אמנם ישועה מוגדר כעד מפתח, אך מאחר שישנם לא פחות מ־ 333 עדים, שחלקם עתידים לעלות לדוכן, מדובר בקצב איטי עד מאוד. למעשה, מאז חודש יוני לא התקיימו כלל דיונים בתיק. השבוע יתקיימו הדיונים פעמיים – היום ומחר – ולאחר מכן יש המקווים שיתקיימו כסדרם, כלומר כשלוש פעמים בשבוע.