בית המשפט המחוזי בירושלים קבע הבוקר (ראשון) כי לא נפל פגם בהחלטת הפרקליטות לערוך השלמת חקירה לעד התביעה בתיק 4000, עורך וואלה! לשעבר אבי אלקלעי, ודחה עתירה שהוגשה בנושא על ידי סנגורי הזוג שאול ואיריס אלוביץ'.

"משיקולים של חקר האמת ומשפט צדק, נעתר בית המשפט להשלמת חקירתו של עד, גם לאחר שהושלמו הראיות והוגשו סיכומי המאשימה", כתבו השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם.

"לאור האמור ומטעמים אלו, לא מצאנו כי נפל פגם בסבירות החלטת המאשימה להוסיף ולחקור את העד אלקלעי, המצדיק את התערבות בית-המשפט. למותר לציין, כי עומדת לנאשמים הזכות לחקירה נגדית של עדי התביעה, לרבות בעניין התכתובות והשלמת החקירה, כמו גם לזמן עדי הגנה מטעמה בקשר לכך", הוסיפו.

כזכור, סנגורי הזוג אלוביץ' הגישו לפני כחודש בקשה לבית המשפט לאסור על הפרקליטות לבצע את השלמת החקירה לעורך אתר וואלה! לשעבר, אבי אלקלעי. לטענתם, מדובר בהשלמת חקירה מגמתית, מנוגדת להחלטות בית המשפט ושמטרתה איננה חקר האמת.

בבקשתם כתבו סנגורי הזוג אלוביץ' כי "האופן בו נפגם עד כה ההליך הפלילי ונפגעו זכויות הנאשמים, מחייב הקפדה יתרה על שמירת התנהלות סדורה והוגנת, לפחות בהמשכו של ההליך. וודאי שהוא אינו יכול להצדיק פגיעה נוספת וחוזרת בזכויות הנאשמים על ידי מהלכים חד צדדיים ופוגעניים מצד המאשימה".