הדיונים בתיק 4000: הבוקר (שני) החל בבית המשפט המחוזי בירושלים שבוע נוסף של דיונים במשפטו של יו"ר האופוזיציה, בנימין נתניהו. חקירתו הנגדית של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, אבי ברגר, נמשכה גם היום.

החקירה הנגדית נסובה סביב השאלה מה ידע ברגר על מעורבותו של נתניהו, לכאורה בהנחיות שהועברו אליו דרך ראש מטה שר התקשורת במשרד התקשורת, עו״ד איתן צפריר.

במהלך חקירתו, עו"ד חן עימת את ברגר עם גרסתו של צפריר. ברגר טען כי "הובהר לי שצפריר הוא החוליה המקשרת לראש הממשלה" וציין כי מירב ההנחיות הגיעו דרכו. ברגר הוסיף כי "'קיבלתי הנחיות והטלתי ספק בבקשות של צפריר, הפעלתי חשיבה ביקורתית".

עורך הדין חן אמר לברגר כי העמדה לפרק את בזק, לשקול אם להתנגד למיזוג - "אלה עמדות שנאמרו בכעס". ברגר מצדו השיב כי "לא הייתי מונע מכעס, העמדות שלי היו מקובלות זמן רב, ודברים אלו מופיעים כבר במדיניות של כחלון, ארדן. זה מתוך ראייה של שוק כולל, איך מייצרים שוק תחרותי".

חן: "חמישה ימים לפני סיום כהונתך, למשרד אין עמדה ולא תנאים באשר לבקשה". עורך הדין הוסיף כי "יש את הדברים 'שאיתן אומר לך לעשות' ויש את נושא בזק, עם רה"מ לא הגעת לרזולוציות נמוכות?"

ברגר: "לא הגעתי עם רה"מ לשיח בשום נושא ברזולוציות נמוכות". בהמשך חן עימת את ברגר מדברים שאמר בחקירת המשטרה בהם אמר כי ראש המטה איתן צפריר, מסר בהודעתו כי ראש הממשלה הנחה את שניהם לעמוד בשיתוף פעולה, כשהמשמעות היא הנחיה לקבל מפיו כל דבר ולעשות מה שאיתן אומר. 

עורך הדין חן: "בהמשך בהחקירה אתה נסוג והחוקר לא מרפה. מזהה את חוסר הביטחון מקריא: 'זה מה שאני זוכר שנאמר לי, לא קיבלתי פניות מרה"מ, זה נעשה דרכו... זוכר שאיתן אמר לי להכין חומרים לפגישות עם רה"מ, הטלתי ספק ולא ידיעתי להבחין מה מהמאמירות מגיע ממנו, מה ממקורבים, מה מרה"מ עצמו".

עורך הדין חן: "אין פה תעשה מה שאיתן אומר, אלא יש מה שהמשמעות ומה הבנת. האם הדברים שאמרת הם דברי אמת?", ברגר: "כל מה שאמרתי אמת. רה"מ אמר שאיתן הוא הגורם המקשר ואני צריך לעשות מה שהוא אומר והכל יעבור דרכו. אתה לוקח כל פעם פסקה קצת שונה, אבל רוח הדברים היא אותה רוח דברים".

בהמשך הודה ברגר כי לגבי הנחיות מצפריר, ״לא היה לי את הידע והמידע לדעת מה מגיע מראש הממשלה, לא חשבתי שההנחיות האלה הן מראש הממשלה, לא הייתה לי יכולת לאבחן מתי מה שנאמר לי מגיע מראש הממשלה, אין לי מושג מה המקור״.

אבי ברגר (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)אבי ברגר (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

כזכור, חקירתו של ברגר, עד התביעה, עוסקת בנתונים אותם בחר להציג בעדותו הראשית. בין היתר, את היותו סמנכ״ל בחברת פרטנר - מתחרה של בזק במשך ארבע שנים וחצי, והעובדה שביקש לקדם את מינויו למנכ״ל משרד התקשורת באמצעות אלי קמיר, היועץ האסטרטגי של פרטנר באותה העת.

עדותו של ברגר רלוונטית יותר לפן הכלכלי והטכני של הפרשה, כשעד כה התמקדו הדיונים בפן הסיקור האוהד. החקירה הנגדית צפויה להמשך לאורך כל השבוע. עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', מגיש מוצגים נוספים לביהמ"ש בהם מסמך המדיניות של כחלון, התכתבות במייל ומוצגים שיוצגו.

ברגר, העד החמישי במשפט, העיד בשבוע שעבר בנושא הרגולציה ובמסגרת עדותו סיפר על איום מרומז שקיבל מבעל השליטה בבזק לשעבר, שאול אלוביץ': "איימו עליי, רמזו שלא אמצא עבודה אם לא אקדם את הרפורמה".