בקשה לתובענה ייצוגית בסך כחצי מיליארד שקלים הוגשה לפני ימים אחדים לבית משפט המחוזי בתל אביב, באמצעות עו"ד אורי קינן, אפרת יהב והילה אקרמן ממשרד עו"ד אורי קינן ושות', נגד רשתות רבות של מעונות יום בפיקוח משרד העבודה והרווחה בשל הפרות בהסדר מול המדינה.

זאת בין היתר בשל קיצור שעות הפעילות במזון המוגש בהם בחסר, ובגביית יתר בתשלומי ההורים. התביעה ממתינה לאישורה כתובענה ייצוגית על ידי בית המשפט.

בתביעה, נכתב כי "מעונות היום בפיקוח, הפרו את ההסכם באופן שפוגע בהורים ובימי העבודה שלהם, וזאת למרות סיוע המדינה במימונם. מדובר במעונות המעניקים שירות לפעוטות ותינוקות מתחת לגיל 3, שכן לאחר גיל זה הגנים בפיקוח הרשות המקומית ותחת חוק חינוך חובה חינם. קיימות מספר דרגות לתמיכה הממשלתית. ככלל, קביעת דרגת ההשתתפות מבוססת על רמת ההכנסה לנפש במשפחה ובנוסף עשויה להיות מושפעת ממספר שעות העבודה השבועיות של ההורה ומספר הילדים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון".

"על פי ההסכם עם המדינה המעונות מחוייבים לפעול על פי שעות פעילות קובעות שמפרסם משרד העבודה והרווחה בכל שנת לימודים. שעות הפעילות במעונות השנה הם 07:00-16:00 בימים א' עד ה' וביום שישי עד 13:00. אלא שבפעול, כך נכתב בכתב התביעה, מקצת המעונות המוזכרים בתביעה, בחרו לקצר את שעות הפעילות שלהם על דעתם ומסיימים אותם בימי חול ב-15:45 ובימי שישי ב-12:00".

"אין צורך להכביר במילים אודות הפגיעה המהותית בה נפגעים המבקשים ויתר חברי הקבוצה, פגיעה שאינה רק בקיצור יום הלימודים אלא מגבילה את האפשרות לעבודה נרחבת יותר במהלך השבוע ובימי שישי", נכתב בכתב התביעה. "חמור מכך, המשיבות עושות דין לעצמן וסוגרות, מדי פעם בפעם, את שערי המעונות ללא אישור המשרד ותוך פגיעה בפעוטות, בתובעים וביתר חברי הקבוצה. ואם לא די באמור לעיל, הרי שהמשיבות גבו וגובות מהמבקשים תשלומים ביתר בגין שהייתה פעוטות אצלם. כאמור, התשלום למעונות יום מסובסד על ידי המדינה בהתאם להכנסה, מספרי הילדים וכדומה".

עו"ד אפרת יהב המייצגת את התובעים: "התביעה מביאה להכרעת בית המשפט תופעה מוכרת ואסורה בה מעונות בפיקוח נוהגים שלא כדין ומקצרים את זמני השהות וזאת בניגוד למוסכם במסגרת פיקוח המדינה. לדעתנו גם המדינה צריכה להסכים לתביעה ולהתערב לטובת ציבור ההורים".

מזרוע העבודה במשרד הכלכלה האמונה על הפיקוח על מעונות היום נמסר: "התביעה טרם הובאה לידיעתנו, נבדוק את הנושא".