חוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), עו"ד מאיר לוין, הועברה היום (שלישי) למשרד הביטחון, בהמשך לשיח הממשלתי הבינמשרדי שהתקיים במסגרת "הוועדה לקידום הוצאת גלי צה"ל ממערכת הביטחון". חוות הדעת עוסקת בשאלת הסמכות להורות על סגירת התחנה הצבאית.

ממשרד המשפטים נמסר כי הובהר במסגרת חוות הדעת, שדרך המלך לסגירת התחנה היא בחקיקה ראשית של הכנסת, זאת בשל מרכזיות התחנה, הפגיעה בריבוי הבמות ומגוון הדעות ופגיעה מסוימת בזכות לחופש הביטוי. עוד הדגישו כי "סגירת התחנה שלא על דרך חקיקה ראשית מעוררת קשיים משפטיים ממשיים, אך אלה אינם עולים כדי מניעה משפטית, בשים לב לתשתית הנורמטיבית הקיימת ולאופי הפגיעה בחופש הביטוי ועוצמתה המוגבלת".

בחוות הדעת נכתב כי עם זאת, ככל שהדרג המדיני יבחר לקדם את סגירת התחנה, הרי שמהלך זה טעון, לכל הפחות, החלטת ממשלה - זאת, לאור אופן הקמת התחנה ומשמעויות הסגירה. "מכאן, שאין די בהחלטת הרמטכ"ל באישור שר הביטחון בלבד כדי להביא לסגירת גלי צה״ל", הדגיש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.