סערת NSO נמשכת: המשטרה הודיעה היום (שלישי) כי בבדיקות שנעשו בעקבות הפרסומים לפיהם מתבצע שימוש לא מפוקח בתוכנת הריגול פגסוס לצורך מעקב אחרי אזרחים, "התגלו ממצאים נוספים המשנים בהיבטים מסוימים את מצב הדברים". לפיכך, הנחה היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט על נקיטת מהלכים מיידיים על מנת למנוע אפשרות לחריגה מסמכות ומשטרת ישראל תפעל בהתאם.

בעקבות הגילויים, היועמ"ש מינה צוות לבדיקת האזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים, בראשו תעמוד המשנה ליועמ"ש (משפט פלילי) עו"ד עמית מררי, וחבריו יהיו צפריר כץ, לשעבר ראש אגף טכנולוגיה בשב"כ, ואיל דגן, לשעבר ראש אגף החקירות בשב״כ.

הצוות מונה נוכח טענות שעלו אודות שימוש לא חוקי לכאורה באופן בו משטרת ישראל מפעילה אמצעים לביצוע האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים, ומכוח הסמכות הנתונה ליועץ המשפטי לממשלה לפיקוח על האזנות סתר שמבצעת משטרת ישראל. הצוות יחל בעבודתו באופן מיידי ומתבקש להגיש את ממצאיו עד ל-1 ביולי 2022.

מאז הבדיקה הראשונית שעל בסיסה נשלח מכתבו של היועמ״ש אל מפכ"ל המשטרה בעניין זה, ביצעה משטרת ישראל בדיקה נוספת אשר העלתה ממצאים נוספים. בעקבות זאת, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את משטרת ישראל לנקוט במהלכים מיידיים, על מנת למנוע חריגה מסמכות.

הצוות יבחן את הכלים המצויים בידי משטרת ישראל לביצוע האזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים, אופן הפעלתם ומידת התאמתם לסמכויות הנתונות למשטרה וכן את הצורך בנקיטת צעדים שימנעו חריגה מסמכויות המשטרה על פי דין. יובהר, כי ככל שבדיקת הצוות תעלה בממצאיה התנהלות פסולה שיש בה משום חשד לעבירה פלילית, יועבר הטיפול בממצאים הקונקרטיים לרשויות המוסמכות לכך.

אביחי מנדלבליט (צילום: דויד ווייל, לע''מ)
אביחי מנדלבליט (צילום: דויד ווייל, לע''מ)

מהמשטרה נמסר כי "לאור הפרסומים בנושא, משטרת ישראל ביצעה בדיקות בנוגע למקרים בהם נטען כי משטרת ישראל ביצעה פעולות החורגות מסמכויותיה בעת הפעלת האזנת סתר באמצעות אמצעים טכנולוגים המאפשרים קליטת תקשורת בין מחשבים. לאחר בדיקה ראשונית העברנו ממצאים אלה אל היועץ המשפטי לממשלה ועל בסיסם יצאה הודעתו מיום 20.1.2022". 

"בבדיקה נוספת מאוחרת יותר שנעשתה עוד טרם הקמת צוות הבדיקה, התגלו ממצאים נוספים המשנים בהיבטים מסוימים את מצב הדברים.  נוכח האמור ולנוכח הקמת צוות הבדיקה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), הנחה היועץ המשפטי לממשלה על נקיטת מהלכים מיידיים על מנת למנוע אפשרות לחריגה מסמכות ומשטרת ישראל תפעל בהתאם".

"ראש אגף חקירות ומודיעין, על דעת מפכ"ל המשטרה, ינחה את כלל שוטרי משטרת ישראל לשתף פעולה באופן מלא, כמצופה וכנדרש, עם עבודת צוות הבדיקה, להתייצב בפני הצוות, להשיב על שאלותיו, למסור כל מסמך או מידע שיידרשו, לאפשר גישה למערכות המידע ולספק מידע טכני על האמצעים העומדים לרשות משטרת ישראל, ובכלל זה מידע המצוי בידי גורמים שלישיים".

יעקב שבתאי (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)
יעקב שבתאי (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)


עם זאת, במשטרה טוענים שכלל הפעילות התבצעה בהתאם לצווים שהוצאו ע"י בית המשפט, אך במסגרת הבדיקה התגלה כי היו בתוך הצווים האלו התנהלויות שהעלו חריגות מסוימות. כלומר לא מדובר בפעילות שנעשתה שלא במסגרת הצו. כמו כן, עולה אפשרות כי הבדיקה תתארך ותכלול את שנת 2013, ולא רק את חמש השנים האחרונות.

משרד המשפטים בודק מידע העלול להצביע על שימוש החורג מסמכות המשטרה

בתוך כך נחשף בוועדת החוקה כי בידי משרד המשפטים נבדק מידע העלול להצביע על שימוש החורג מסמכות המשטרה.

עו"ד גבריאלה פיסמן, ראש אשכול סמכויות שלטוניות במשרד המשפטים אמרה כי בבדיקה נוספת מאוחרת שנעשתה על ידי הממשלה יש ממצאים נוספים שמבחינתה משנים את התמונה, ולכן יש הנחיה של היועמ"ש לנקוט מהלכים מידיים שימנעו כל אפשרות לחריגה מסמכות. אתמול נחתם כתב המינוי לצוות הבדיקה שמינה היועמ"ש בראשות המשנה עו"ד עמית מררי, שאמור להגיש מסקנותיו תוך חמישה חודשים ולא יאוחר מיום מה-1 ביולי 2022.

תנ"צ יואב תלם, סגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה אמר, כי "מצאנו בבירורי המשך, ומכאן גם התייחסות משרד המשפטים, בעבר גם אנומליות טכנולוגיות אוטומטיות של חומרים שיש לגביהם ויכוח משפטי האם הם חוסים תחת עולם האזנת סתר, ואנחנו הראשונים שרוצים לדעת על כך. אנומליות שכאלו אנחנו מנסים לתת להן מענה באמצעות ניוון יכולות. לא אחמוק מתשובות אך לא אשפוך את התינוק עם המים. הבנו לאורך השנים שיש לוודא שמכניסים בטכנולוגיות השונות שרכשנו, פיתוחים והגבלות תחת ניוון יכולות כדי שלא יבוצעו הורדות אוטומטיות של חומרים שלא עושים בהם שימוש, שיוכלו לאפשר להתאים ככל שניתן את פעילות המערכת לצורכי המשטרה ולהגבלות המשפטיות".

יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב בירך על הודעת היועמ"ש בוועדה ואמר: "לא סביר שנחכה עכשיו חצי שנה, חייבות להיות מסקנות ביניים. התחקיר חשף שטח אפור הדורש חשיפה לאור השמש והסדרה של התחום. בדיון עלה בבירור שיש סוגיות ממבצעיות ומשפטיות משמעותיות ונמשיך את הבירור בדיוני מעקב סדורים".

כזכור, מיד לאחר הפרסום ב"כלכליסט" לפיו המשטרה עשתה שימוש בתוכנת הריגול פגסוס של NSO לצורך ביצוע האזנות סתר לאזרחים ללא פיקוח ובקרה, המשטרה הכחישה את הדברים, אולם מהר מאוד הבהירה כי אכן מתבצע שימוש באמצעים טכנולוגיים מסויימים, אך טענה כי מדובר בשימוש מפוקח שנעשה רק לאחר ביסוס חשד סביר וכלפי עבריינים בלבד

בעקבות הפרסומים כאמור הוקם צוות בדיקה פנימי, ומפכ"ל המשטרה רנ"צ קובי שבתאי אף התחייב: "נבצע בדיקה פנימית קפדנית ואם היו מקרים נקודתיים של חריגה מהנהלים - נתקן". 

המפכ"ל אמר אז כי "בימים האחרונים פורסמו בעיתון כלכליסט דיווחים על פעולות חקירה, אשר נעשו לכאורה שלא בהתאם לנהלים. פעולות אלה אירעו, בהתאם לפרסומים, על פני תקופה ממושכת. המשטרה בראשותי קשובה לכל ביקורת עניינית. ואכן, החל ממועד הפרסום, החלה המשטרה בבדיקה פנימית קפדנית. הבדיקה לא העלתה כל ממצא המלמד על חריגה לכאורה מהוראות הדין".

"קראתי לעיתון כלכליסט בסמוך לפרסום הראשון בעניין, ואני שב וקורא לעיתון כלכליסט גם כעת, להעביר לידינו פרטים קונקרטיים אשר יאפשרו לבדוק את האירועים הנטענים. יחד עם זאת, המשטרה בראשותי לא תסתפק בכך, והבוקר הנחיתי שוב את כלל הגורמים הרלבנטיים, להמשיך ולהעמיק בבדיקות, מעבר לבדיקות שכבר נעשו, של כלל הפעולות, גם בהתייחס לשנים עברו. כל זאת ייעשה בשיתוף פעולה הדוק עם היועץ המשפטי לממשלה, על-מנת לוודא כי לא היתה חריגה כלשהי מהנהלים, לרבות בתקופה בה טרם שימשתי כמפכ"ל".

המפכ"ל התחייב: "אני מודיע, כי אם וככל שיתברר כי היו מקרים נקודתיים בהם הייתה חריגה מנהלים - המשטרה בראשותי תפעל לשיפור ולתיקון, וזאת בשקיפות מלאה, ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים. לא נשלים עם חריגה כלשהי מהוראות הדין, במידה ויימצא שהייתה כזו".