מבוכה לפרקליטות במשפטו של בנימין נתניהו: פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום (ראשון) כי הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפיה יש לתקן את סעיף 64 בכתב האישום. התיקון המיועד עסוק במועד פגישתו של יו"ר האופוזיציה כיום וראש הממשלה דאז נתניהו עם עד המדינה שלמה פילבר.

פילבר בבית המשפט, נתניהו על אביעד גליקמן: "שאל את דובר הפרקליטות" (צילום: רוני כנפו, וואלה!)

בסעיף 64 לכתב האישום נכתב: "במועד לא ידוע, זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח' שהתקיימו בין הנאשמים נתניהו ובני הזוג אלוביץ', זימן הנאשם נתניהו את פילבר לפגישה בלשכתו. בפגישה זאת, מסר הנאשם נתניהו לפילבר שהנאשם אלוביץ' התלונן בפניו על אופן טיפולו של משרד התקשורת בנוגע לעסקיו, והנחה את פילבר לפעול במסגרת תפקידו כמנכ"ל המשרד באופן שייטיב עם הנאשם אלוביץ'".

כעת, התביעה מבקשת לתקן את הסעיף, כך שייכתב בו: ""במועד לא ידוע, לאחר שהחליט הנאשם נתניהו על מינויו של פילבר, כאמור בסעיף 62, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח'...", ויתר חלקיו של סעיף זה יוותרו על כנם". על פי הבקשה, תיקון זה נדרש נוכח בחינה כוללת של המסד הראייתי ביחס למועד בו התקיימה פגישת ההנחיה ובהמשך לעדותו של העד פילבר מה-11 במאי, ומבקשת לקבל הבקשה מטעמים של הגעה לחקר האמת.

לטענת הפרקליטות, השינוי בכתב האישום לא ייפגע ביכולתם של הנאשמים להגן על עצמם בבית המשפט ולהמשיך בקו ההגנה אותו רצו להציג קודם לכן.  התביעה טוענת בנוסף, כי חומרי החקירה המבססים את התיקון המבוקש, ובכלל זה חוות דעת האיכונים המנתחת את כל טווח הזמן שאליו מתייחס סעיף 64 בנוסחו המתוקן, מצויים בידי ההגנה זה מכבר והם חלק מן המסד הראייתי שהוצג על ידה לעד במהלך חקירתו הנגדית.