משפט נתניהו: המשפט בתיק 4000 של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו התחדש היום (שני) עם המשכה של החקירה הנגדית של עד המדינה פילבר על ידי עו"ד בעז בן צור, סנגורו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו. בנוסף האחרון הגיע לאולם המשפט לחקירה הנגדית.

לחצו כאן וקבלו את עיתון מעריב לחודש מתנה למצטרפים חדשים>>> 

15:25: פילבר בעדותו: "לפני שאלשיך מונה למפכ"ל, ראש הממשלה שאל אותי אם אני מכיר אותו, ואני המלצתי לנתניהו לקחת אותו לתפקיד".

12:05: עו"ד בן צור מצטט לפילבר קטע קטן מחקירתו במשטרה רגע אחרי שחתם על הסכם עד מדינה שבה אמר בנוגע לפגישה עם אלוביץ כי "אני לא מכיר אותו. לא רוצה לחשוף בפניו שאני איש אמון של ראש הממשלה". פילבר השיב באולם הדיונים: "לא יודע ליישב את הפערים בין הדברים שאמרתי בעדות במשטרה ובעדות הראשית".

11:25: עו"ד בן צור: "היה לי זיכרון לגבי הפגישה עם אלי קמיר. זכרת תכנים. החלק הנוסף לא זכרת שום דבר על נתניהו". פילבר: "זכרתי את האווירה". עו"ד בן צור: "עם אווירה לא הולכים למכולת". פילבר: "נכון". עו"ד בן צור: "כעד מדינה לא זכרת את קיומו של נתניהו עד שהחוקרת בילבלה לך את המוח ואז אמרת 'אני מעריך אם כן אז יש אפשרות וכן הלאה'". פילבר: "אמרתי שבנו לי מצג מסוים ובתוך המצג הזה ניסיתי להתנהל. עשיתי את מיטב יכולתי על מנת להגיע לדיוק הכי גדול שיכולתי בחקירה".

11:20: השופט בר עם פונה לפילבר: "לאדוני אין זיכרון מפגישת ההנחיה?". פילבר: "אני לא זוכר מתי היא התרחשה. אני זוכר שהיא התקיימה ותיארתי אותה בצורה מאוד מפורטת". עו"ד בן צור: "אמרת שיש לך זיכרון צילומי". פילבר: "על התוכן פחות". עו"ד בן צור: "על התוכן פחות עד כדי אין". השופט בר עם: "אדוני הולך סחור סחור ואני מנסה לראות אם הדברים הם על נתון שהם בזיכרונו או שזה על הערכות ולא על עובדות".

פילבר מבהיר: "אני זוכר שנפגשתי עם אלי קמיר ועם אלוביץ׳. מה שנאמר בפגישות האלה פחות זכור לי". עו"ד בן צור מתעצבן על פילבר: "הראש שלך הוא כמו ג'לי רוטט. פילבר: "מה שאתה עושה עכשיו ומה שהחוקרים עשו זה שצריך לזכור מאות אירועים שהכרונולוגיה שלהם רלוונטית. חלק אתה זוכר יותר וחלק פחות. אני מנסה בכל החקירה להיזכר ומה שאני לא זוכר אני מבקש מהם אם יש אס.אמ.אסים או דברים אחרים". 

פילבר מתייחס לזיכרון המתעתע שלו: "ביקשתי מחוקרי המשטרה, שמחזיקים את כל המסמכים, שירעננו אותי. לא הראו לי מסמכים, הציגו לי מצגים". השופטת פלדמן: "האם ריעננו את זיכרונך או שאמרו לך שכך וכך היה ובעצם אתה מקבל את זה?". פילבר: "קשה לי לרדת למצב הריגשי המדויק בו הייתי... היה לי זיכרון מעומעם הם הראו לי דברים שחיזקו אותו. יש דברים שאמרתי שלא היו". עו"ד בן צור: היום, כשאתה יושב כאן, אתה לא זוכר". פילבר: "לא זוכר מה שהיה ב 2015".

11:10: עו"ד בן צור מראה וידאו מהחקירה - חוקרת: "איך הגעת לפגישה כשקיבלת מראש הממשלה להיות בעדם עכשיו?". פילבר: "אני מעריך שסיפרתי לו על הפגישה". חוקרת: "סביר שסיפרת לו על הפגישה". פילבר: "עם ראש הממשלה?". חוקרת: "זהו כי אחרת אתה לא יכול להתקדם. תנסה להיזכר בסיטואציה". פילבר: "אם כן פשוט נתתי לו תיאור של הפגישה".

בנקודה זו חוזרים לאולם הדיונים ופילבר אומר: "מבחינתי היא שולטת בחוקר. לכן כשאני מדבר איתה היא מבחינתי מדברת על עובדות. לכן בצורה הרבה יותר מהירה אני מסכים איתה". עו"ד בן צור: "לך לא היה זיכרון ואם החוקרת אומרת משהו אז אתה סומך עליה. אתה לא זוכר אם הדברים נעשו אבל אם הם נאמרו אז זה מה שהיה. אנחנו בעליזה בארץ הפלאות? היה או לא היה?". פילבר: "מבחינתי זה מה שאני זוכר". עו"ד בן צור: "הכל נבנה ומשתנה כשאתה כבר עד מדינה".

10:48: עו"ד בן צור: "אמרת פגישה ראשונה ואנשים שלא מכירים וראינו שזו לא פגישה ראשונה ואנשים שאתם כן מכירים. איך אתה מתמסר בצורה כל כך קלילה למניפולציות של החוקרת כשזה יושב שקר על שקר? פילבר: "מבחינתי זה לא יושב שקר ועל שקר. מבחינתי אני פה בעולם חדש". עו"ד בן צור: "בנו לך עולם מדומיין חדש מבלי להציג לך בדל ראיה. בראו לך החוקרים עולם חדש". פילבר: "כל הדברים יחד, החקירה באזהרה והתהליכים שהיו לפני זה והחקירות זו המציאות שאני חיי בה".

עו"דבן צור: "זו המציאות המדומיינת בה אתה חיי ואתה בונה את הנחותיך. הרי אנו רואים שאלו המצאות טהורות ואתה מתמסר על יסוד הסכמה לחוקרת שזו פגישה ראשונה ושאתם לא מכירים". פילבר: "אני זכרתי שזו פגישה ראשונה והיא (החוקרת) אישרה לי את זה". עו"ד בן צור: "אז היא אישרה לך את זה ולכם התקבע העניין שזה חייב להיות נתניהו". פילבר מאשר.

10:44: עו"ד בן צור: "הפיגום שמוליך למסקנה שהיית חייב להגיד שנתניהו שלח אותה מעבר לעובדה שנתניהו בכלל לא פגש אותה. והתפיסה השנייה הייתה שאתם עויינים זה את זה אבל אנחנו רואים שבשלב הזה אתם כבר לא עויינים". פילבר השיב: "הסיטואציה הזו לא הייתה לגמרי נוחה וטבעית. הייתה תחושה שאנחנו אנשים שלא באנו לעבוד באופן שוטף ואני הגעתי לשם כי הייתה לי שליחות". עו"ד בן צור: "זו חרטה כי לא נפגשת עם נתניהו". פילבר: "הרבה מהחקירה הזו הייתה מהזיכרון".

10:20: פילבר: "אני לא זוכר כעת שהיה באוויר את עניין נתניהו-אלוביץ' בפגישה ביני לקמיר, אני זוכר את זה ממה שאמרתי בחקירות".

10:15: עו"ד בן צור לפילבר: "עכשיו אראה לך שבעדות הייתה לך גרסה ברורה וחדה. בוא נראה על בסיס מה נבנית אותה תפיסה מאוחרת. אתה זוכר שאתה והחוקרים בשלב הראשון שבונים את הגרסה, הנחת היסוד הראשונה הייתה שזו פגישתך הראשונה עם קמיר, ושתיים שאתה וקמיר לא חברים טובים ולכן עלה אצלך שהפגישה הייתה עם נתניהו. כולם קורסים. הראנו שזו לא הייתה הפגישה הראשונה עם קמיר והיו לפחות שתי פגישות לפני כן. וגם נראה שאתם לא עויינים בשלב הזה". פילבר מאשר.

עו"ד תירוש מתנגדת: "הוא לא פונה אל קמיר ומבקש ייעוץ, אלא מעדכן אותו אחרי שהכתבה יצאה לעיתון".

10:07: פילבר: "הדינמיקה של החקירה לאורך כל הדרך זה שהם ממוקדים בכל מיני דברים. אחרי שהתחייבתי להגיד רק את האמת אני מנסה להתמקד בדברים מסויימים. בשלב זה השופט בר עם מתערב: "מה זה?" (מקריא מתוך החקירה). פילבר: "השיחה עם נתניהו".

10:00: בן צור מראה קטע וידאו בזמן החקירה של פילבר בו הוא חופן את אצבעותיו מה שמראה על לחץ. פילבר: "אני לא מומחה לשפת גוף". עו"ד בן צור עומד על ההבדל בין שפת גוף זו לשפת הגוף בחקירה קודמת בה נראה חותך עם היד באוויר בנחרצות, ואומר: "בוא נראה מה אמרת בחקירה כשהיית עד מדינה. פילבר בחקירה: "בחלק הראשון בפגישה הצגתי לו את התובנה שלי לבדוק ולטפל בענייני בזק במתכונת שאותה קלטתי למחרת עם שאול אלוביץ בפגישה שסוכמה. חוקר: "אתה לא כותב ספר עכשיו". פילבר: "תן לי את ההתרשמות אני אוכל".

09:17: ראש ההרכב השופטת פלדמן: "הבקשה לתיקון כתב אישום הוגשה אתמול. האם אתם (ההגנה) ערוכים להתייחס אליה?". עו"ד בן צור ענה: "ניתן תגובה בכתב. לא כרגע". השופטת פלדמן: "אולי כדאי לכם לטעון עוד השבוע בעל פה, זה יותר עניין שקשור אליכם". עו"ד בן צור: " חברי עו"ד חן סיים את החקירה הנגדית שלו, אנו זקוקים למספר ימים להכין מכתב תשובה בכתב".

ראש הממשלה לשעבר נתניהו מגיע לדיון ותוקף את התקשורת לאחר הבקשה לתיקון כתב התביעה:

החקירה הנגדית של פילבר, מי שהיה מנכ"ל משרד התקשורת, מתנהלת כבר כמה שבועות על ידי עו"ד ז'ק חן, סנגורו של הנאשם שאול אלוביץ', שהיה בעל השליטה בבזק ובאתר האינטרנט וואלה!. בין היתר פילבר סיפר על חקירותיו במשטרה, על תפיסת עולמו ועל האופן שבו תפקד כמנכ"ל המשרד. פילבר מצא את עצמו נקרע בין מי שהיה הבוס שלו במשרד התקשורת ומושא הערצתו בנימין נתניהו לבין מחויבותו להסכם עד המדינה שעליו הוא חתום והסכנה שיועמד לדין אם יפר אותו. 

פילבר סיפר בבית המשפט: "בחקירה מנסים לקחת אותך לכיוון שנפגשת עם בזק באופן חריג. ענית שאתה נפגש עם כולם. כלומר, הם מנסים לייצר חריגות ואתה מסביר שמה שהם רואים לא חריג, שהדינמיקה מתרחשת עם כולם. החוקר נכנס והציע לי להביא את הראשים של נתניהו ואלוביץ'. הוא הציע את זה בלי לומר את המילים האלה". 

מנגד טוענים בפרקליטות כי פילבר מאמץ ברצון את גרסאות ההגנה. כאמור, מתן עדות מנוגדת לזו שנתן פילבר בחקירותיו במשטרה, המפלילות את נתניהו ואלוביץ', עלול לסבך אותו ולהביאו להעמדתו לדין, זאת בעוד נתניהו עצמו עסוק במהלכים פוליטיים ובמאמץ להפלת הממשלה הנוכחית.