משפט נתניהו: הדיון בתיק 4000 נמשך הבוקר (רביעי) עם המשך חקירתו הנגדית של עד המדינה שלמה פילבר. ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו לא הגיע לדיון בעת פתיחתו. סנגורו של נתניהו, עו"ד בעז בן צור, ניסה להוכיח במהלך הדיון כי לפיו של פילבר הוכנסו מילים על ידי צוות החקירה, זאת במטרה לשרת את כתב האישום. 

14:29: פילבר בעדותו: "היועמ"ש אסר על נתניהו להצביע על הרפורמה שמיטיבה עם הוט בכנסת בגלל קשריו עם אלוביץ', בעוד מי שהוביל את החוק היה משרד האוצר בראשות כחלון שאחותו הייתה בכירה בחברת הוט. בניגוד לעמדת משרד התקשורת". 

לאחר שאתמול נתניהו הופיע במשפט בדיוק בקטעים הדרמטיים בהם חשף עורך דינו את הפרשנות המתוקנת לפתק ההנחיה שהביכה את הפרקליטות, התובעת תירוש ביקשה מבית המשפט לציין מתי נתניהו יוצא ונכנס. עו"ד בן צור בתגובה: "אני מבקש שיציינו מתי ליאת בן ארי נכנסת ויוצאת".

13:45: מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר יואב הורביץ (בעדותו): "פניתי לפילבר מספר פעמים ושאלתי אותו מדוע טוענים כנגדו שהוא מטה את השוק והוא מיטיב עם בזק. הוא נשבע לי שהוא מוכן לשים את הידיים באש, אין פה שום דבר לא תקין. אני מיישם מדיניות של שרי תקשורת קודמים ומאמין שהדרך הנכונה היא לגרום לבזק לעשות השקעות בתשתיות. הוא דיבר אלי אמת חד משמעית". 

12:20: בן צור הקריא דברים מתוך חקירתו של פילבר ולאחר מכן אמר: "משל סבן ממשיך וגרונר המנכ"ל ממונה פעם נוספת, לא בהכרח מינוי פורמאלי, להתעסק עם הסוגיה. ואז סטלה יושבת עם גרונר". פילבר אישר את דבריו. 


11:15: עו"ד בן צור הראה כי פילבר אישר שהמנכ"ל גרונר, בשליחות נתניהו, הציג עמדה מקצועית הפוכה משלו, וזה עמד עליה למרות זאת. 
בן צור הקריא על כך מתוך החקירה:  

"חוקר: 'באיזה רמה ראש הממשלה מעורב?'. 

פילבר: 'לא מעורב'. 

חוקר: 'הוא שאל איל זה מתקדם?'. 

פילבר: 'לא. לא. לא. לא'. 
10:39: עו"ד בן צור שאל את פילבר האם נתניהו לא קיים כמו שום קשר בתקופה המדוברת. פילבר השיב בחיוב ואמר: "לחלוטין. אני לא מעדכן אותו והוא לא מעדכן אותי". 

השופט בר עם התערב: "לא היה שום קשר לנתניהו לא ב-2015 ולא ב-2016". 

פילבר: "באזור ינואר 2016 אמרתי לו שהחלה איזה שהיא בדיקה ובאותו רגע ניתקתי איתו כל קשר. לפני כן, עובדתית, לא היה ומאותו הרגע גזרתי על עצמי שלא יהיה". 

חוקר: 'הוא לא ביקש ממך באופן ברור וחד משמעי כמו שאתה מנסה להגיד לנו. אתה מםרש את הכלץ תפרש את זה שוב. תנסה להיזכר בדברים נוספים לא יכול להיות שזה באמת שגר ושכח. לראש הממשלה אין זמן להתעסק באמת בתקשורת'.
10:20: עו"ד בן צור הקריא קטעים מתוך פרוטוקול החקירה: 

חוקר: "פה לא מסתדר לי משהו בכלל. לא יכול להיות שהפגישה הראשונה לראש הממשלה נערכת ביולי 2015 ובאמצע 2016 אתה עדיין זוכר את הפגישה הזו. אין לך שום הנחיות. שום דבר לגבי מה שאתה צריך לבוא ולעשות מול שאול (אלוביץ'), זה לא מסתדר". 

פילבר: "דיברנו אתמול על התהליכים שהיו". 

חוקר:" היו הנחיות נוספות?". 

פילבר: "לא היו הנחיות נוספות". 

בתגובה לציטוטים, אמר פילבר באולם בית המשפט: "הבנתי שהתמונה היא לא כמו שהציגו לי אותה". 

עו"ד בן צור שאל: "לא אמרת מעולם לצחי הנגבי שיש מצב שאולי התכוון ב-40 שניות למשהו? לא היה?". 

פילבר: "לצחי אף פעם לא אמרתי אף מילה". 

עו"ד בן צור הקריא מהחקירה: "חוקר: 'האם אתה קיבלת הוראה ישירה מראש הממשלה על מנת למסמס את הטלפוניה?'

אתה: 'בפירוש לא'. 

חוקר: 'למה עשית את זה?'

אתה: 'הטלפוניה הייתה סוגיה מרכזית של בזק מול המשרד והרושם שאני קיבלתי שזה מכשול מרכזי וקלף מיקוח מול בזק בהפרדה המבנית'".  

לאחר מכן עו"ד בן צור שאל את פילבר: "אתה מאשר שנתניהו לא דיבר איתך מטוב ועד רע. כל העולמות שתיארת אלו עולמות שלך באופן פרטי?".

פילבר השיב: "עולמות שאני יזמתי אותם ואני טפלתי בהם". 

09:39: בפתח הדיון ניסה סנגורו של נתניהו, עו"ד בעז בן צור, להציג כיצד הכניסו החוקרים לפיו של פילבר מילים, כדי שיתאמו לכתב האישום. פילבר השיב: "תבין באיזה סיטואציה אני נמצא. יושבים שלושה אנשים, אני מתמקד באחד, לא מסתכל על תנועות הידיים, עסוק בלהבין מה רוצים, היכולת שלי לנתח את הסיטואציה כמו שאתה מנתח חדר ניתוח - אפסית". 

‏עו"ד בן צור: "גם מספרים לך על קשר סודי מאחורי גבך, פרשת שחיתות ענקית". 

פילבר: "שלוש שנים, הררי ראיות". 

עו"ד בן צור: "מה שקורה בחקירה שלך, שהחוקרים לפעמים מזהים קושי, ואז מוליכים אותך לתת פרשנות". 

פילבר: "הצגת לי בימים האחרונים מה שקרה, ניתוח מילולי ודקויות שלא היו לי אז". 

‏עו"ד בן צור: "ואז אתה מסביר כל סוגית ההשחלה, איפה העיוות לטענת בזק, נטית להשתכנע שהטענה נכונה". 

פילבר: "בהמשך, חשבתי במידה מסוימת שנכונה". 

עו"ד בן צור: "אין פה כלום זה הסיפור. וזו התודעה האוטנטית שלך". 

פילבר:" כן, ב-2016-2015". 

משפט נתניהו (צילום: עמית שאבי, פול)משפט נתניהו (צילום: עמית שאבי, פול)


כזכור, אתמול פילבר הגיב לסדרת התכתובות ומחקרי התקשורת שהציג לו עו"ד בן צור: "זאת הפעם הראשונה שאני רואה את התכתובות שאתה מציג לי. זה הגיוני מאוד. מסודר יותר ממה שעמד לי בראש שעברתי את החקירה".

נתניהו הגיב אתמול להתפתחויות וצייץ: "תיק 4000 מת. בבית המשפט הוכח היום כי לא ניתנה הנחיה לפילבר לעזור לאלוביץ׳ או לקדם את מיזוג בזק-יס".