שופט בית משפט לענייני משפחה, ליאור ברינגר, הורה בפסק דין שניתן כי הגרוש יקבל רק את חלקו ממכירת דירתם של הצדדים ובמקביל קיבל את טענות באת כוחה של האישה עו"ד סיון אלה לוי, שלא יבוצע איזון פנסיוני בין הצדדים מאחר והאם מגדלת לבדה את הילדים המשותפים, וכן גם לא יהיה תוקף להסכם רכושי שנחתם בין הצדדים מול הוריו של הגרוש במהלך הנישואין להחזר כספים ככל ובית המגורים יימכר במקרה של גירושין, שכן מדובר למעשה בהסכם ממון שלא אושר כדין.

מדובר בבני זוג שהתגרשו בשל עבירות פליליות שביצע הגרוש שאף נשפט והורשע בגינם.  לפני שנעצר, מכרו הצדדים דירה שהייתה בבעלותם ומאחר והוא היה במעצר הדירה פונתה ע"י האישה, וכעת עתר הגרוש לקבל את הסכום של מכירת הדירה וכן סכומים נוספים שלטענתו מגיעים לו מכספי הדירה, כמו גם, בין השאר, עריכת איזון משאבים בנוגע לזכויות סוציאליות ופנסיוניות. עוד צירף הגרוש לתביעה מסמך שנחזה להיות הסכם בין הצדדים, בו נרשם כי אם הצדדים לא יחיו יחד יותר הם ימכרו את דירתם, יפרעו את המשכנתא ויחלקו ביתרת התמורה כך שמשפחת הגרוש תקבל סכום גבוה מזה של האישה.

עורכת הדין סיון אלה לוי (צילום: סם יצחקוב)עורכת הדין סיון אלה לוי (צילום: סם יצחקוב)

מנגד טענה עו"ד אלה-לוי כי האישה כלל לא הבינה על מה חתמה, הייתה במצב רגשי רעוע, נוכח היותה בהיריון ולאחר אירועי אלימות מהגרוש, וכן כי מסמך מסוג זה יש לאשר בבית המשפט שכן מדובר הלכה למעשה בהסכם ממון והדבר לא נעשה. עוד נטען על ידה כי האישה היא המטפלת הבלעדית בילדים וגירושי הצדדים היו על רקע אלימות פיזית וכספית של הגרוש כלפיה. 

השופט ברינגר שקיבל את טענות עו"ד אלה-לוי, כאמור הורה רק על קבלת הכספים מהתמורה שהתקבלה ממכירת הדירה ודחה את בקשת הגרוש לאיזון משאבים וקבלת הסדר הממון שנחתם כאמור. "הסכם שנחתם ע"י הצדדים בעת שהיו נשואים זל"ז ועוסק בהסדרים ממוניים שביניהם... יש לאשר בבית המשפט משעה שההסכם לא אושר בבית המשפט כמצוות החוק, אני דוחה את תביעת  התובע ברכיב זה", כתב השופט ברינגר והוסיף: "בנסיבות המפורטות לעיל, כאשר הנתבעת היא המטפלת הבלעדית בקטינים, כאשר משכרה הזעום הופרשו סכומים זניחים לזכויות סוציאליות, כאשר התובע לא הפריש סכומים לפנסיה כנדרש על פי חוק, כאשר התובע מודה שהיה אלים כלפי הנתבעת ופגע בה פיזית וכלכלית, כאשר התובע מודה שגם כיום אינו משלם את מלוא המזונות בהם חויב, וכאשר בפועל הנתבעת היא המטפלת והמפרנסת הבלעדית של הקטינים, לא מצאתי לנכון להורות על איזון משאבים כפי שעותר התובע".

הכתבה באדיבות פורטל המשפט obiter.co.il