אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון יחל בפינוי 427 דונמים ראשונים, כדי לאפשר את שיווק הקרקע להקמת שכונות מגורים במחנה צריפין. לקראת העברת בסיסי ההדרכה של צה"ל דרומה לעיר הבה"דים,  אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון השלים בימים אלה את ההליך המרכזי לבחירת הקבלן הזוכה, ובתום תהליך התארגנות קצר ייחל בשבועות הקרובים בפינוי החלק המשמעותי הראשון של מחנה צה"ל בצריפין המכונה- 'מתחם 4'. 
גודלו של המתחם שיפונה הינו 427 דונמים, שעליהם בנויים למעלה מ-60,000 מ"ר של מבנים צבאיים. כאשר בשלב המיידי יחל הקבלן בהריסת 10,000 מ"ר על פי התכנית, כאשר שאר שטח המתחם יפונה במלואו עד לסוף שנת 2015, במקביל ליציאת בסיסי ההדרכה של צה"ל לקריית  ההדרכה הנבנית בנגב. הפינוי יאפשר לרשות מקרקעי ישראל להתחיל בשיווק הקרקע, שעליה מתוכננות להיבנות שכונות מגורים חדשות.
"פינוי מחנה צריפין הוא מהגדולים והמורכבים שניהלה מערכת הביטחון בשנים האחרונות", אומר ראש אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, ארז כהן. "הפינוי כולל הריסה פיזית של מאות מבנים לצד שמירה על ערכי מורשת ושימור מבנים בעלי ערך היסטורי שישולבו בתכנון העתידי עם ריאות ירוקות ופארקים ציבוריים. הפינוי יבוצע בשלבים עם יציאת היחידות מהמחנה, דבר המוסיף מורכבות הנדסית וניהולית רבה למהלך וזאת על מנת לאפשר מימוש מיידי של הפרויקטים האזרחיים המתואמים באופן מלא עם מהלך זה". 

מאז הקמת המחנה בתקופת המנדט, נבנו בו מאות רבות של מבנים. החל מהצריף הבריטי, ועד למבנה המעבדות המשוכלל במדינת ישראל. בשטח המחנה קיימים כיום מבני משרדים, מגורי חיילים, מטבחים, מוסכים, בתי מלאכה, מסגריות, כבישים, שערים, גדרות ועוד.