שר הביטחון משה בוגי יעלון הביע הערב (שלישי) זעזוע מתוצאות דוח ועדת לוקר ואמר כי "הדוח שהוצג היום לציבור, הוא שטחי, לא מאוזן באופן קיצוני ומנותק לחלוטין מהמציאות סביב מדינת ישראל ובתוכה".יעלון אמר כי במידה והדוח ייושם, יהיה זה הימור על ביטחונם של אזרחי ישראל.עוד הוסיף יעלון כי בין הדוח לבין המציאות הביטחונית קיים פער עמוק ולא הגיוני: ״אין הלימה בין סביבת האיומים שהוועדה עצמה מתארת ומודעת להם, לבין המלצותיה לעניין משרתי הקבע, תקציב הביטחון, סדר הכוחות ומשך שירות החובה"."לא נתפשר בעקבות הדוח"השר הודיע כי אין בכוונתו להתפשר נוכח המלצות דוח לוקר: "יישום מסקנות ועדת לוקר יפגע ביכולת של צה״ל ומערכת הביטחון להעניק ביטחון מיטבי לאזרחי מדינת ישראל, ועל כך אין לנו כל כוונה להתפשר. העיסוק בביטחון מצריך 24 שעות ביממה, מוכנות, דריכות, חדשנות ויצירתיות. אסור לגלות חולשה או להיות חלשים. למדינת ישראל אין פריבילגיה לוותר על כל אלו באופן שיסכן את אזרחיה, כפי שמציעה ועדת לוקר במסקנותיה"."משרתי קבע מתביישים לצאת לרחוב במדים"השר הביע תרעומת גם נוכח ההשתלחות של וועדת לוקר באנשי הקבע: ״המלצותיה של ועדת לוקר בעניין משרתי הקבע הן המשכו ותוצאתו של מסע הסתה חסר תקדים בהיקפו ובחומרתו כלפיהם, באופן שכבר מוביל, ואף עלול להוביל ביתר שאת, לעזיבה המונית של אנשים טובים, גברים ונשים, לוחמים ותומכי לחימה, קצינים ונגדים בקבע החשים מבוזים ומושפלים. מי שמייחס להם ׳ביזה׳, ׳שוד׳, ׳שחיתות׳, משווה אותם לגנבים וגוזלי הקופה הציבורית, מאשים אותם שבגללם אין כסף במדינה והופך אותם לאויבים - נוהג באופן מופקר, נבזי וחסר אחריות, פוגע בעשרות אלפי משרתים ומשפחותיהם, עלול לגרום לניוונו של הצבא וכפועל יוצא מכך לפגיעה חמורה ביכולתנו להגן על ביטחונם של אזרחי ישראל"כמו כן, הוסיף יעלון כי "העובדה שמשרתי קבע מתביישים לצאת לרחוב במדים, היא אות קלון, והיא תוצאה של השתלחות בלתי נסבלת בהם. אנשי הקבע הם השכן או השכנה מהבית ממול, חבר קרוב או בן משפחה. הם חלק ממדינת ישראל, חלק תורם ויצרני. המלצות ועדת לוקר בעניין משרתי הקבע ותנאיהם הן דרקוניות, פוגעניות, אינן נכונות ואינן מוסריות, ועל פי ניסיון העבר גם אינן ישימות משפטית".בנוסף לכל, יצא השר נגד ההמלצה להבדיל בין לוחמים קרביים לבין אנשי העורף: ״הרעיון לקצר את שירות החובה לשנתיים הוא תוצאה של חוסר הבנה מוחלט של המערכת הצבאית. אין הסבר אחר להמלצה הזו. נוכח מורכבות האיומים סביבנו ומשך ההכשרה בצה״ל, המשמעות המידית היא הקטנת הצבא הסדיר בשליש, הכשרה בלתי מספקת, צבא במוכנות נמוכה, עומס עצום על חיילי המילואים והוצאה כלכלית כבדה ומיותרת. מדובר בהמלצה שפוגעת ביכולתו של צה״ל להעניק ביטחון מרבי לאזרחי ישראל".