תחקיר מבצעי ללמידת לקחי המבצע שהתקיים בחאן יונס לפני כשבועיים, במהלכו נהרג סא"ל מ', מתקיים בימים אלו באגף המודיעין בצה"ל, כך נמסר הבוקר (שלישי) מצה"ל. ממצאיו יוצגו בשבועות הקרובים לראש אגף המודיעין, אלוף תמיר הימן, ולראש המטה הכללי, רב-אלוף גדי איזנקוט.

במקביל, הרמטכ"ל מינה את אלוף ניצן אלון לעמוד בראש צוות לבחינה וללמידה של האתגרים וההמלצות למענה ברמה המטכ״לית, הרב- זרועית והבין ארגונית של המערכים המיוחדים. בהודעת הצבא נמסר כי "עבודת הצוות תתבסס, בין היתר, על לקחי התחקיר המבצעי". צוות כזה, אמור להפיק את המשמעויות של ביצוע משימות מיוחדות בשטח אויב, במציאות המורכבת שבמסגרתה לצד השני ישנם אמצעים טכנולוגיים שונים. הוא צפוי לדון בעצם קיום המבצעים עצמם וכן להפיק לקחים ממשמעויות חשיפת מבצע שכזה. 

הצוות המיוחד יכול לחקור מבצעי עבר. מטרתו היא הפקת לקחים להמשך הפעילות של יחידות מיוחדות בשטח אויב ולהתייחס להיבטים השונים של תכנון וביצוע של פעולה זו וכן של חילוץ לאחר חשיפה וניתוח משמעויות החשיפה וכן מזעור של הנזקים במידה וזו מתרחשת. למרות החשיפה של המבצע המדובר, הפעולות השונות המתבצעות על ידי היחידות המיוחדות נחשבות לנכס הזה ונזקים אפשריים, הפעולות הללו של היחידות המיוחדות נחשבות לנכסים חשובים לצבא, ואין כל כוונה לוותר על הכלים הללו, למרות הסכנות הכרוכות בפעולות כאלה. 
למרות ההסתבכות של הכוח המיוחד, אחת הנקודות המרכזיות שמציונות עד כה לטובה, היא פעילות החילוץ ושיתוף הפעולה עם חיל האוויר שסייע, בחילוץ הכוח למרות שנקלע לסיטואציה מבצעית מורכבת בשטח. התכנון והחילוץ של הכוח צלחו, למרות שהכוח היה בעמדת נחיתות בנקודת הפתיחה.