"תאונת מסוק 'הפתן' הטראגית ב-7 באוגוסט 2017, בה נהרג רס"ן במיל' דוד זהר, מעלה חשש לבעיות במערך האחזקה של מסוקים אלה וראוי שהדבר יוביל לבחינה מקיפה ועמוקה בכל מערך האחזקה של כלי הטיס בחיל האוויר", אומר מבקר המדינה יוסף שפירא, בדו"ח ביקורת מיוחד על מערך המסוקים בחיל האוויר.
 
שפירא מתריע עוד, כי לנוכח ממצאי תאונת המסוק בה נהרג רס"ן זוהר, קיים חשש שמא ההתנהלות הלא תקינה היא מנת חלקם של מערכי אחזקה נוספים בחיל האוויר, שנוגעים לחיי אדם ולאמל"ח משמעותי ויקר. שפירא מציין, כי למערך מסוקי הסער והתקיפה בחיל האוויר יש חלק חשוב בסיוע לכוחות היבשה במתארי הלחימה ההתקפיים. "נמצאו ליקויים בניתוח שמבצע חיל האוויר לגבי האיומים על המסוקים בשדה הקרב", הוא קובע.
 
מחברי הדו"ח ציינו, כי מערך מסוקי היסעור (CH -53) ומערך מסוקי הפתן (אפאצ'י) הם מערכים ותיקים וככאלה דורשים פעולות אחזקה בתדירות גבוהה יותר, תוך התמודדות עם קשיים בזמינות חלקי חילוץ. "שני מערכים אלו מבצעים משימות בתדירות גבוהה ביותר, תוך התמודדות עם קשיים בזמינות חלקי חילוף", קובע מבקר המדינה – "שני מערכים אלו מבצעים משימות מבצעיות ייחודיות וחיוניות".

"צורך בבחינה מקיפה של מערך האחזקה בחיל האוויר". מבקר המדינה יוסף שפירא, צילום: יונתן זינדל, פלאש 90"צורך בבחינה מקיפה של מערך האחזקה בחיל האוויר". מבקר המדינה יוסף שפירא, צילום: יונתן זינדל, פלאש 90


לבחון חלופות לעתידם של מסוקי היסעור והפתן
 

בדו"ח מומלץ לבצע בחינת חלופות וקבלת החלטה ללא דיחוי בנוגע לעתידם של מסוקי היסעור והפתן וזאת, על מנת להמשיך ביישום המשימות המוטלות עליהם ושחיל האוויר וצה"ל לא יעמדו בפני פערים מבצעיים מהותיים. בדו"ח צויין עוד, כי רבות ממשימות מערך המסוקים דורשות שיתוף פעולה הדוק עם כוחות היבשה ולכן, נדרש להכשיר את כוחות היבשה להפעלת סד"כ אווירי.
 
"בביקורת נמצאו פערים בהכשרה זו, שעלולים להביא לפגיעה ממשית ביכולתם של כוחות אלו להפעיל את המסוקים, לכשיידרשו לכך ועקב כך עלולות להיפגע המשימות המבצעיות שבהן הם צריכים לעמוד", מתריע עוד שפירא. "הגם שרבות ממשימות מערך המסוקים דורשות שיתוף פעולה הדוק עם כוחות היבשה, הרי שבהשתלמויות ובאימונים המהווים חלק מהותי מבניין הכוח שמטרתו להכשיר את כוחות היבשה להפעיל סד"כ אווירי – ישנם פערים משמעותיים והדבר עלול להביא לפגיעה ממשית ביכולת המקצועית של כוחות היבשה להפעיל את המסוקים לכשיידרשו לכך בעת לחימה", מציינים מחברי הדו"ח. "הביקורת העלתה, כי מספר האימונים המשותפים לאוויר וליבשה הצטמצם משמעותית נוכח סד"כ מצומצם של מסוקים וכי באימונים שהתקיימו התכנים לא היו מספקים", קובע מבקר המדינה.

בן 50 וללא מחליף, יסעור בשירות צה"ל. צילום: אבשלום ששוניבן 50 וללא מחליף, יסעור בשירות צה"ל. צילום: אבשלום ששוני


להק מודיעין אוויר לא ניתח את כל האיומים
 
בדו"ח נטען עוד, כי להק מודיעין אוויר לא ניתח את השלכותיהם של איומים מסויימים והדבר עלול להביא לכך שבפני חיל האוויר לא תהיה תמונה כוללת ומפורטת של האיומים הנשקפים למסוקים והשלכותיהם. "נמצאו ליקויים בניתוח שמבצע חיל האוויר לגבי האיומים על המסוקים בשדה הקרב. על חיל האוויר לנתח את כלל האיומים על המסוקים בזירות הקרב השונות בשיתוף גופי מחקר נוספים בצה"ל, ולבצע התאמות נדרשות וכן לבחון אפשרויות לפיתוח מענים נגד איומים אלה", מציין עוד מבקר המדינה.
 
עוד עולה מהביקורת, כי סד"כ מסוקי היסעור, שהם בני כ-50 שנה, אינו נותן מענה מלא לצורך המבצעי ולא צפוייה התחדשות או תוספת למערך לכל המוקדם עד שנת 2025. "התיישנות המסוקים עלולה להביא לרידוד המערך", מתריע עוד מבקר המדינה וממליץ: "נוכח הסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים בהמשך ההישענות על מערך מסוקי היסעור הוותיקים, יש לשקול את הקדמת רכש חלופת היסעור. יציאה להתקשרות לרכש חלופת יסעור אחרי תחילת העשור הבא עלולה לדחות את תאריך היעד למבצעיות ראשונית ולהאריך משמעותית את ההסתמכות על הסד"כ הישן שאינו מאפשר את השגת היעד המבצעי".
 
לעומת זאת, מסוקי הינשוף (בלאקהוק) הם בני 40-20 שנה והם צפויים לטוס עוד שנים רבות. מסוקי העטלף (פנתר) התומכים במשימות חיל הים בתחומי סיור, שליטה ובקרה וגילוי כלי שיט, מצויים בשירות משנת 96' ועל פי התכנית הרב שנתית הנוכחית של צה"ל הם יוחלפו במסוקי הסיהוק (הגרסה הימית של הבלאקהוק).
 
מחברי הדו"ח ממליצים עוד שהרמטכ"ל יקבל בהקדם האפשרי החלטה בנוגע לסד"כ המסוקים הכבדים אל מול הצרכים המבצעיים וזאת, כחלק מההחלטה שתתקבל בנוגע לחלופות ליסעור ולוחות הזמנים שייקבעו לכך. "בביקורת נמצאו פערים, שחלקם משמעותיים, בין הסד"כ הקיים של מסוקי התקיפה והתקיפה לבין יכולות ההתמודדות עם איומים ואם הצרכים המבצעיים"
 
מצה"ל נמסר כי הוא הוא מברך על הביקורת ופועל לייסומה, עוד מקבלת טיוטת הדוח לפני מספר חודשים. בין השארך על פי הודעת צה"ל, הוקמו צוותים משימתיים בחיל האוויר שמטרתם לשמור על חופש הפעולה של חיל האוויר, תוך הקמת מדורים מודיעיניים ייעודיים למטרה זו. בנוגע לביקורת על מערך האחזקה, טען צה"ל כי דוח המבקר מתעלם מהשיפורים שעבר המערך מאז התרסקות מטוס הפתן ב-2017, וכי המערך הוא כיום מטובי המערכים האחזקתיים בעולם. כמו כן, על פי הודעת הצבא, בשנתיים האחרונות חלה  קפיצה משמעותית בשיתוף הפעולה בין חיל האוויר, כוח היבשה והמודיעין. בנוגע לרכש מסוקים, צה״ל נמצא בשלבי עבודת המטה לרכש המסוקים אשר נמצאת בתהליך אישור.