לאחר שתוקם הממשלה החדשה, וייקבע מיהו שר הביטחון הבא ומהו הרכב הקבינט המדיני־ביטחוני, בצה"ל צפויים להציג תוכנית רב־שנתית חדשה כבר בחודשים הקרובים.
 
לאחר שהרמטכ"ל רב־אלוף אביב כוכבי נכנס לתפקידו לפני יותר משלושה חודשים, בצה"ל מקיימים עבודת מטה לגיבוש תפיסת הפעלה המותאמת למציאות ולאיומים הביטחוניים המתפתחים באזורנו ולמאפייני שדה הקרב המודרני. 
 
בצה"ל קבעו עקרונות מנחים לבניית התוכנית הרב־שנתית החדשה, שבבסיסה מוכנות - שיפור הכשירות למקרה של עימות ומלחמה בטווח זמן מיידי, כאשר הדגש המרכזי בחודשים האחרונים הושם על רצועת עזה.
 

העיקרון השני שקבע הרמטכ"ל בבניית התוכנית מבוסס על יכולת השתנות, בהקשר של התאמת שיטות לחימה ובניין הכוח לאתגרי שדה הקרב האורבני, שבו עושה האויב שימוש רב באש ובירי רקטות תוך ניצול הסביבה האזרחית.
 
תחת הכותרת של גיבוש תפיסת ההפעלה לניצחון, סבורים בצבא שניתן להגיע לתוצאות טובות יותר גם בעימותים מוגבלים כמו ברצועת עזה. אולם, כאמור, סבורים שהצבא נדרש גם לשינויים גדולים בהתאמות שהוא צריך לבצע. כאשר ההסתכלות היא על התוכנית הרב־שנתית הקרובה, ייתכן שיתקבלו גם החלטות משמעותיות מאוד מבחינת מבנה הצבא, היחידות השונות וההשקעה באמצעי לחימה עתידיים.

הרמטכ"ל אביב כוכבי. דרושים שינויים גדולים. צילום: דובר צה"ל

 
חלק מהשינויים המתוכננים ידרשו אישור במסגרת התוכנית הרב־שנתית, אולם כבר עכשיו התקבלו מספר החלטות למימוש מיידי:
 
  • הקמת יחידה רב־ממדית - יחידה שתשלב יכולות חי"ר, הנדסה, אש, אוויר ומודיעין, ושתהווה למעשה יחידת מודל לשינויים עתידיים ביחידות התמרון השונות. אין כיום מבנה דומה של יחידות אשר משלב בתוכו את כל המרכיבים שמצוינים כאן.
     
  • תעדוף משאבים ליחידות ולאמצעי הלחימה המבצעיים - הקצאת משאבים מיידית לשיפור היכולות בדרג הלחימה של צה"ל בהקשרים של נ"ט ואוויר. המטרה של המהלך היא לחזק את היכולות של הכוח הלוחם. התפיסה המבצעית מבוססת על עיקרון שלפיו לכוח המבצעי תהיה יכולת טובה יותר להשמיד אויב בשדה הקרב, שתתבטא בכוח האש ובמהירות שבה ניתן לבצע את המשימות.
     
  • הקמת אינטרנט מבצעי - הקמת מִנהלת מטכ"לית, כשהמטרה היא שכלל כוחות היבשה והאוויר יידעו לתקשר במערכת אחת של שליטה וקבלת מידע בזמן אמת, שתשפר את היכולת לתקשר אחד עם השני באמצעות עזרים דיגטליים משותפים.
     
  • הקמת מִנהלת מטרות רב־זרועית - גוף משותף לאמ"ן ולחיל אוויר, יחד עם הפיקודים המרחביים, שמטרתו לשפר באופן משמעותי את כמות ואיכות המטרות, תוך שימוש בטכנולוגיות מחשוב מתקדמות.