פיקוד העורף  ביצע שינוי מהפכני בשיטת ההתרעה בשעת ירי טילים והפעלות האזעקות באזורים השונים. החל ממחר פיקוד העורף יגדיר אזור התרעה נפרד לכל ישוב במדינת ישראל ולא בשיטה המוכרת של הפוליגונים שבהם מספר ישובים מקבלים התרעה ומופעלת אזעקה במידה ובוצע ירי לעבר האזור הגאוגרפי להם השתייכו לאותו פוליגון. המשמעות של ההתקדמות הטכנולוגית שעליה עמלו בפיקוד העורף בשנים האחרונות היא, שהיא תאפשר שגרת חיים טובה יותר גם בשעת חירום, כאשר התושבים ברחבי הארץ ידרשו בפועל להיכנס למרחבים מוגנים רק בהתאם להתרעה הספציפית למקום היישוב בו הם גרים..רשויות מקומיות הוציאו היום הודעות רבות לתושביהן לגבי השינוי ולמעשה החל ממחר יערוך פיקוד העורף קמפיין הסברה בנושא זה בדגש על ההנחיות הניתנות בכל שנה בכל הקשור להתגוננות העורף מפני ירי טילים.גם בהתרעה החדשה פיקוד העורף ימשיך לעשות שימוש במגוון אמצעים טכנולוגיים להעברת ההתרעה: טלוויזיה, רדיו, יישומון פיקוד העורף, אתרי אינטרנט שונים ועוד. החל ממעבר להתרעה הממוקדת, במקרה של ירי על ישוב מסוים, ההתרעה שתופיע על המסכים ובאמצעים השונים תהיה תחת שם העיר.