משרד הביטחון אישר לארגון "השומר החדש" 128 תקנים לבני נוער לשנת השירות הקרובה, למרות שאינו מוכר כתנועת נוער, כך נודע היום (חמישי) ל"מעריב אונליין". ראש האגף המדיני ביטחוני הדגיש כי מדובר בהחלטה התקפה כרגע רק לשנה הקרובה. משפחות שכולות מאסון נחל צפית מתנגדות להחלטה כאמור, מאחר ולטענתן בשומר החדש ישנם אנשים, שהמשפחות השכולות רואות בהם כמי שמזוהים עם מכינת בני ציון ש-10 מתלמידיה נהרגו באסון שאירע בנחל צפית. רותם בר שלום, אמה של אילן בר שלום ז"ל שנספתה באסון מכינת בני ציון אמרה ל"מעריב אונליין" כי "מלחיץ לראות איך ה'כלבים נובחים והשיירה עוברת'. אינני מסוגלת להבין איך אותם אנשים שהובילו את התפיסה והרוח במכינת בני ציון שגרמה למוות של עשרה נערים, מצליחים להמשיך ולפעול, ואף לחזק את מעמדם בפעילות חינוכית, רק כביכול במגרש קצת אחר".
 
עוד אמרה, כי "בין האנשים שייסדו ומובילים את ה'שומר החדש' יש אנשים שמחזיקים בתפיסה שלא צריכה להיות רגולציה על המכינות. שוב עולה הקלות הבלתי נסבלת, לאפשר לארגון לא מפוקח, שאף קשור לגופים שונים עם אינטרסים כאלו ואחרים, להיות אחראי על פעילות של נוער. עדיין לא נעשתה בדיקה מקיפה ועמוקה על המחדלים שהובילו לאסון שלנו וחלק מהאנשים שהובילו לאסון שלנו מתחזקים בחסות המפעל הציוני".

תגובת משרד הביטחון: "האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון אישר הקצאת מכסות דחיית שירות צבאי לשם התנדבות ב"שומר החדש" כגוף משלח, בהתאם למשימות ההתנדבות הקבועות בחוק. משרד הביטחון אינו מכיר את הטענות ויבחן כיצד העניין משפיע על החלטה זו".
 
ברקע הדברים, מאבק על הדרך שבה הפכה תנועת בני המושבים שעזבה את הנוער העובד והלומד לחלק מהשומר החדש. ‏במכתב התשובה שכתב ראש האגף משה צין הוא ציין שהחלטתו נובעת משיקולים שהנם אך ורק לטובת בני הנוער, שעוד חודש כבר אמורים להתחיל את שנת השירות ולא היו מעוניינים לעבור לתנועת נוער אחרת.

בתחילת החודש פרסם משרד מבקר המדינה את תוצאות הבדיקה שנערכה בעקבות אסון השיטפון בנחל צפית, בו נספו עשרה בני נוער מהמכינה הקדם צבאית בני ציון בתל אביב, וקבע כי "מפעל המכינות הקדם צבאיות הוא מפעל ערכי התורם תרומה משמעותית לצה"ל ולחברה. ברם, קיימת חשיבות עליונה - בבחינת צו ערכי עליון - לשמירה על בטיחותם של החניכים".

הבדיקה שערך משרד מבקר המדינה היא מקדמית לקראת הביקורת המקיפה שתתקיים בסוגיית המכינות הקדם צבאיות, התנהלותן והפיקוח של משרדי הביטחון והחינוך. "חשוב כי משרדי החינוך והביטחון יישמו באופן מלא את אחריותם לפקח על פעילות המכינות בתחומים שהוגדרו ושיוגדרו בעקבות האסון שארע בנחל צפית", צוין בסיכום הביקורת. עוד כתב המבקר, כי "חלה החובה להבטיח שיושגו יעדי מפעל המכינות המצדיקים את דחיית השירות הצבאי של בני נוער, שניתן להבטיח שהפעילות הולמת את ערכי הצבא והמדינה, שתקציב מדינה שהוקצה לשם כך מנוצל ביעילות וליעדים שנקבעו, שניתנת הזדמנות שווה לכל נערה ונער לקחת חלק בתוכנית זו ושהיא נעשית תוך הקפדה על מרב כללי הבטיחות להבטחת שלומם של משתתפיה".

הורי הנספים באסון נחל צפית. צילום: אבשלום ששוניהורי הנספים באסון נחל צפית. צילום: אבשלום ששוני


לדבריו, "הבדיקה המקדמית העלתה כי יחסי הגומלין המשולשים: משרד החינוך - משרד הביטחון - מכינות, דורשים הסדרה בעיקר בכל הנוגע לתחום הפיקוח והבקרה", מתריע משרד מבקר המדינה – "הסדרה נדרשת גם בתחומים אחרים, לרבות בכל הנוגע לבטיחות פעילויות המכינות והכשרת הסגלים ובעלי תפקידים שלהן". "מתוך אחריות לאומית ולמניעת האסון הבא על משרדי החינוך והביטחון ללמוד את הפערים ואת הליקויים שהעלו בדיקת משרד מבקר המדינה ושתי הוועדות שהוקמו לאחר האסון ולפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים העיקריים בנושאי פיקוח ובקרה, בטיחות, הכשרות ודרישות סף מהצוות החינוכי, אורחות החיים במכינות והתוכניות החינוכיות המופעלות. עליהם גם לקדם את העדכונים הנדרשים בתקנות", המליצו מחברי הדוח.

לדבריהם, יש צורך בבחינה מעמיקה של שאלות יסוד הנוגעות למכינות הקדם צבאיות - מהותן וייעודן ושילוב בני נוער מכל גווני קשת האוכלוסייה מתוך שאיפה להבטיח תרומה ייחודית לצה"ל, לחברה ולבני הנוער עצמם. "נדרש לעמוד על יחסי הגומלין והממשקים בין משרד החינוך והביטחון לבין המכינות, ועל גבולות האחריות והסמכות של כל אחד מהמשרדים כלפי המכינות". משרד מבקר המדינה קובע, כי הבדיקה העלתה שהפיקוח של משרדי החינוך והביטחון על המכינות היה דל ביותר. "המשרדים לא קבעו את מתכונת הפיקוח שלהם, לא קבעו מה האירועים שבנוגע אליהם חלה על המכינות חובת דיווח - למשל באירועי תאונה או כמעט תאונה, ולא קבעו כיצד יבוצע פיקוח על התוכנית החינוכית-לימודית אשר עיקרי נושאיה נקבעו בתקנות", נכתב.

בסיכום הדוח הודיע משרד מבקר המדינה, כי יחזור ויקיים ביקורת מקיפה על פעילות המכינות ובכלל זה על תיקון הליקויים שהעלתה הבדיקה המקדמית ועל יישום ההמלצות של הוועדות שהוקמו לאחר האסון, על הפיקוח של משרדי החינוך והביטחון על המכינות ונושאים נוספים הנוגעים לפעילותן.

מטעם השומר החדש נמסר: "הכתבה היא בגדר הוצאת דיבה על ׳השומר החדש׳. ׳השומר החדש׳ קיבל בקשה פורמאלית להקמת תנועת נוער על ידי המועצות האזוריות והוא פועל בסטנדרטים הנדרשים על-ידי משרדי הממשלה".