בצה"ל הוחלט על הגדלה משמעותית מאוד של מספר הבנות המשרתות כלוחמות בגדודים המעורבים, שבהם משרתים לוחמים ולוחמות יחד. למעשה, הצבא משנה את תמהיל החלוקה בין בנים לבנות באותן יחידות, בעיקר כדי להעביר יותר לוחמים ליחידות המתמרנות, שם נוצרו פערי כוח אדם משמעותיים, במיוחד בגדודי היבשה, בשל ההשפעות של קיצור השירות לגברים.
 
מספר הבנות המשרתות כלוחמות גדל בשלוש השנים האחרונות פי ארבעה. בצה"ל סבורים שמגמה זו תימשך ושהיא מה שמאפשר לבצע את השינוי. עם זאת, יש לזכור כי לצד העלייה הן במספר הלוחמות והן במוטיבציה של בנות לשרת כלוחמות בצבא לעומת הבנים,
בנתונים שאנחנו מפרסמים היום, לראשונה, שונה תמהיל כוח האדם במערך הגנת הגבולות ליחס של 65% ו־35% בנים, לעומת יחס של 55% ו־45% לטובת הבנות בתמהיל הקודם. גם בגדודי החילוץ של פיקוד העורף, המבצעים גם משימות של ביטחון שוטף ביו"ש, חל שינוי משמעותי ביחס בין לוחמות ללוחמים - לעומת חלוקה של 50%־50% שהייתה נהוגה עד לאחרונה, היחס כיום עומד על 60% לוחמות לעומת 40% לוחמים. בהגנה האווירית, על מערכיה השונים, נרשמת אותה מגמה: אם בעבר יחס המשרתים נטה דווקא לטובתם של הגברים - 55% לעומת 45% - החלוקה כיום הפוכה, לטובת הבנות. 
 
בצה"ל כאמור מזהים עלייה דרמטית במספר הבנות שרוצות להיות לוחמות. אם בעבר נחשב גדוד כמו קרקל לדבר חריג בנוף הצבאי, המצב היום שונה והצורך כיום של צה"ל בבנות לוחמות מוגדר קודם כל כצורך מבצעי חשוב. זו הסיבה המרכזית לעלייה במספר המשרתות כלוחמות.
 
כאמור, בצה"ל מזהים היום פער בכוח האדם בגדודים הלוחמים, אשר בא לידי ביטוי בפלוגות ובמחלקות הוותיקות, כלומר בחצי השנה האחרונה לשירותם. המספר הממוצע של לוחמים במחלקה בפלוגה בוגרת עומד פעמים רבות על 15־16 איש. קורה גם שבשל בעיות כוח אדם הצבא מאחד שתי מחלקות למחלקה אחת. בחלק מהגדודים הלוחמים פערי כוח האדם מתבטאים בחוסר של עשרות רבות של חיילים. לאור זאת הגדיר הרמטכ"ל כוכבי יעד למימוש מיידי - שמספר המינימום של לוחמים במחלקת חי"ר יעמוד על 21. הפניית יותר בנים לוחמים מהגדודים המעורבים בצה"ל הוא אחד הצעדים לפתרון הבעיה.