פרשת ההתעללות בפלס"ר 7: בעקבות חשיפת מעריב ביחס לחשד לחריגה חמורה מנהלים במסגרת צוות ההכשרות של פלוגת הסיור של חטיבה 7 של חיל השריון, החליט היום (שני) צה"ל להעביר את מפקד פלגת ההכשרה מתפקידו ולהדיח את המפק"ץ ואת מדריך קרב המגע. 

בצה"ל הסבירו כי "בעקבות האירועים החמורים שהתגלו לאחרונה בפלגת ההכשרות של פלס״ר 7, הנחה מפקד החטיבה על הקמת צוות בדיקה חטיבתי. הצוות תחקר את כלל חיילי צוות ההכשרה, המדריכים והסגל בפלוגת ההכשרות. התחקיר העלה שורה של כשלים ארגוניים ברמה המערכתית ביחידה, ביניהם התארגנות לקויה בתהליך הוצאת אימונים, מנגנוני בקרה, וחניכת הלוחמים בפלגת ההכשרות. בנוסף, נמצאו כשלים פיקודיים וערכיים בהתנהלות המפקדים באירוע זה".

"לאחר הצגת ממצאי התחקיר ודיון בנושא התרבות הארגונית ביחידה החליט מפקד אוגדה 36 כי פלגת ההכשרות של הפלס״ר תמשיך את הכשרתה תחת מעטפת בית הספר לגדס״ר גולני", ציינו עוד בדובר צה"ל. "ההחלטה התקבלה מתוך כוונה להמשיך את הכשרת הפלס״ר במעטפת הכשרתית של יחידה עם תוכן מקצועי דומה".

"לאור ממצאי התחקיר ולאחר שיחה עם המפקדים בפלגת ההכשרות, החליט מפקד אוגדה 36, תת-אלוף אבי גיל לקבל את המלצת מפקד החטיבה, אלוף-משנה אודי צור, ולנקוט בשורה של צעדים פיקודיים. מפקד האוגדה הנחה על העברה מתפקידו של מפקד פלגת ההכשרה והדחת מפקד הצוות מתפקידו בגין חוסר מימוש האחריות והערכים המצופים ממפקדים בצה״ל. בנוסף, הוחלט על הדחת מדריך קרב המגע מתפקידו ושלילת הסמכתו להדרכה בגין חריגה מסמכותו המקצועית. מדובר באירוע חריג וחמור שלא עולה בקנה אחד עם הנורמות המקובלות בצה״ל. צה״ל רואה בחומרה מקרים מסוג זה וימשיך לפעול על מנת למגרם".

תיזוזים, התעמרות והשפלות

לפני כשמונה ימים, כך נודע ל"מעריב", מפקד הסיירת, קצין בדרגת רב־סרן, פנה למפקד החטיבה והודיע לו כי הגיעו לאוזניו תלונות רבות על המתרחש בצוות ההכשרה. זאת במקביל לקבילה שהוגשה לנציב קבילות החיילים בנושא ושהגיעה לידיעת מפקד הסיירת. בתחקירים שנעשו בשבוע האחרון נמצאו חריגות רבות - מהתעמרות ללא צורך בחיילים והשפלות מילוליות מצד גורמים שונים כלפי הלוחמים, ועד להתנהלות מקצועית לקויה מצד קצינים ואנשי מקצוע נוספים בהכשרת הצוות בחודשים האחרונים.

בתחקיר התברר כי חיילי ההכשרה נאלצו לעבור "תיזוזים" בניגוד לפקודות המקובלות היום. כך למשל, במשך לילה אחד העירו המפקדים את החיילים יותר מארבע פעמים, ללא כל סיבה נראית לעין. התחקיר גם מצא חריגות בנשיאת משקלים אסורים שבוצעו על ידי החיילים, כאשר באימונים שונים מספר החיילים שנהגו לשאת אלונקה היה נמוך באופן מכוון ממספר המינימום שקובעות ההנחיות המקצועיות, שנבחנות על פי מדדים רפואיים על מנת למנוע פציעות של החיילים.

יש לציין כי לא פעם ביחידות התנדבותיות, כמו פלס"ר 7, החיילים סבורים כי האימונים שאותם הם עוברים, גם כאשר הם בניגוד מוחלט לפקודות המותרות, הם חלק בלתי נפרד מהכשרתם ביחידה הנחשבת מיוחדת, ולכן פעמים רבות הם האחרונים להתלונן על המתרחש ביחידה.