סוגיית שילוב נשים כלוחמות בטנק במערך הגנת הגבולות ממשיכה לעורר ויכוח ציבורי בעד ונגד שילובן. לאחרונה החליטו בצה"ל לחדש את הפיילוט ולהרחיבו, כך שיימשך תקופת זמן ארוכה יותר מהפיילוט הראשון, וייקחו בו חלק יותר בנות כבר משלב הגיוס. הבוקר (שישי) אנחנו חושפים במעריב בפעם הראשונה את נתוני הזמנים המדויקים של התרגולות שבוצעו בפיילוט והגיעו לידינו: מזמן טעינת פגז בודד בטנק במשקלים שונים ועד זמן ביצוע תרגולות נדרשות כמו פריסת זחל.

הפער המשמעותי ביותר, כפי שהוצג גם בתשובת צה"ל לעתירה בבג"ץ, עלה בהקשר לזמן טעינת הפגזים בטנק. כך למשל טעינת פגז החץ חודר השריון, לקחה לבנות בפיילוט, על פי נתוני צה"ל, 10 שניות לעומת חמש שניות לבנים. בפגז הכלנית הכבד יותר בכשבעה ק"ג ומיועד לפגיעה במבנים ובאנשים, הזמן הממוצע לטעינת פגז בפיילוט הבנות עמד על 26 שניות לעומת 13 שניות לבנים.

יש לציין כי סרטון שהוצג ברשתות החברתיות של טעינת פגז במשך 38 שניות, והוצג כטיעון לאי התאמתן לכאורה של הלוחמות, אינו מייצג בשום דרך את הנתונים הממוצעים, המייצגים את ביצועי הלוחמות בפיילוט. מהצד השני עלתה טענה אחרת, כי הפער האמיתי בטעינת פגזי החץ עמד על שנייה אחת בלבד, שש שניות לעומת חמש כאמור.


פערים בתרגולות. צילום: דובר צה"לפערים בתרגולות. צילום: דובר צה"ל

לפי נתוני צה"ל אותם אנחנו מציגים הבוקר, הפער עומד על חמש שניות 10 אצל הבנות לעומת חמש בקרב הבנים. בתרגולת פריסת זחל, הדורשת תפעול שבמסגרתו מפרקים את החוליות המרכיבות את הזחל ומחזירים אותו למצב התקין, לבנים נדרשו 20 דקות לסיים את התרגולת בעוד שלבנות נדרשו 25 דקות לעשות זאת.

שני הפערים הראשונים בזמן טעינת הפגזים נחשבים משמעותיים יותר לתפקוד המבצעי, גם כאשר נלקח בחשבון כי ייעוד הבנות הלוחמות בטנקים להיות מוצבות במוצבים בשטח הארץ ולא בתמרון בשטח אויב. לעומת זאת, בתפעול פריסת זחל, לאור הייעוד השונה בין בנים לבנות, הפער נחשב משמעותי פחות.

קצין במילואים בצה"ל, שהיה מעורב ובקיא בפיילוט שבוצע, אומר למעריב כי צה"ל טעה בכך שבעת סיום הפיילוט הראשון הנתונים לא הוצגו הנתונים בצורה מלאה ושקופה:  "לצד תפקוד מצוין של הלוחמות ברמה מנטלית ומקצועית, היה צריך להציג גם את הפערים ולא להסתפק רק בתשובה כי הפיילוט עבר בהצלחה". 

לטענת הקצין במיל', הפערים בנושא טעינת הפגזים הם משמעותיים מבחינה מבצעית גם כאשר לוקחים בחשבון שמדובר במשימה ייעודית שונה, אך לטענתו בתהליך נכון של מיון והכשרה יהיה ניתן לגשר ולצמצם את הפערים, כך שלוחמות בטנקים תעמודנה בעתיד בסטנדרטים המבצעיים, מבלי להביא לפגיעה בריאותית בהן. "מדובר ביעד בר השגה", סיכם הקצין.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "סיכום פיילוט הלוחמות בשריון נעשה על ידי כלל המפקדים והגורמים הרלוונטיים בצורה מעמיקה ועל סמך שיקולים מבצעיים בלבד. סיכום הפיילוט הצביע על פוטנציאל לשילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, אך גם הצביע על פערים מסוימים בעמידה בכשירויות הנדרשות".