ממצאי צוות הבדיקה בראשות האלוף במיל' רוני נומה בנושא נתוני גיוס החרדים לצה״ל הוצגו היום (חמישי) לראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי. לפני כשלושה חודשים מינה הרמטכ״ל את האלוף נומה לעמוד בראש צוות בדיקה חיצוני, לאור פערים שהתגלו באגף כוח האדם, באשר להיקף החרדים המתגייסים לצה״ל בשנים האחרונות. בצוות הבדיקה לקחו חלק גם הגברת מלכה פיוטרקובסקי, מר יהודה משי זהב ותת-אלוף במיל' רמי בן אפרים. הצוות בדק, באופן יסודי ומעמיק, את תהליך האיסוף ואופן החישוב והדיווח, של נתוני הגיוס של החרדים בשנים 2018-2011 וכן את דרכי הבקרה והמעקב אחר נתונים אלה.
 
במסגרת הדיון בממצאי הצוות, הדגיש הרמטכ״ל כי ״יושר, אמירת אמת ודיווח אמין הם נשמת אפו של צה״ל. ההקפדה עליהם, קלה כחמורה, חיונית לעמידת צה״ל במשימותיו ולשמירה על ערכיו. אמירת האמת היא בסיס החוזה בין הצבא לעמו. כך נהגנו תמיד וכך אנו נוהגים עכשיו. צה״ל היה צריך לפעול אך ורק לפי החוק, ככתבו וכלשונו. עלינו להיות ראשונים לגלות פערים ותקלות, לחקור אותם לעומק וללמוד להשתפר. כך בכל נושא, ובוודאי כאשר ניתן מידע לדרג המדיני ולציבור. עלינו לבדוק כל נתון ולדקדק בו, לשמור על מקצועיות וממלכתיות ולהביא את האמת כהווייתה״.
  
עיקרי ממצאי צוות הבדיקה באשר להליך הספירה והדיווח של הנתונים

מספר המתגייסים החרדים לצה"ל בשנים 2018-2014 אינו עומד ביעדי הגיוס. כמו כן, נמצא כי ספירת הנתונים נערכה על ידי הגורמים המקצועיים באגף כוח האדם בפרשנות מרחיבה, שחרגה מהגדרות החוק, באופן מודע, מכוון ושיטתי. בנוסף, נמצאו אי דיוקים ושגיאות מקצועיות, שנבעו מרשלנות מקצועית חמורה.

זאת ועוד, הצוות קבע כי האחריות הכוללת לכשלים בספירה ובדיווח הנתונים מוטלת על הגורמים השונים באגף כוח האדם – הכשל המקצועי ממוקד במדור שילוב חרדים (שהפך בהמשך למנהלת החרדים), והכשל הפיקודי ברמות הבכירות, אשר גילו קשב נמוך ובקרה לא מספקת.

לצד האמור, לא נמצא שניתנו הנחיות ישירות ממפקדים בכירים (סגן-אלוף ומעלה) להטיית נתונים או למסירת דיווחי שקר, על מנת לעמוד בנתוני הגיוס ולא נמצא לחץ פוליטי או מניע כספי, שהשפיעו על תהליך הספירה והדיווח.

צוות הבדיקה גיבש שורת המלצות ביחס לתהליכי הספירה והדיווח, לרבות הקמת מנגנון ספירה חדש, יצירת מאגר נתונים דיגיטלי אחוד וחיזוק תהליכי הבקרה והמעקב. ראש המטה הכללי, אימץ את כלל המלצות הצוות הנוגעות לצה"ל, והורה על יישומן באופן מיידי. בנוסף, הצוות הציג המלצות מערכתיות בנושא מדיניות, לרבות הגדרת "חרדי" בחוק והצורך לגיבוש אסטרטגיה לאומית-חברתית, הנוגעת לגיוס חרדים לצה"ל. המלצות אלו יועברו לגורמים הרלוונטיים וידונו על ידם. כמקובל, צה"ל יציג את עמדתו המקצועית בכל מקום בו יידרש.
 
הרמטכ"ל החליט כי ראש אגף כוח האדם (אלוף) יינזף פיקודית בשל אחריותו הפיקודית הכוללת לליקויים המקצועיים, ואילו ראש חטיבת כוח האדם הקודם (תת-אלוף, בחופשת פרישה), יינזף פיקודית בשל אחריותו הכוללת והיעדר חניכה ובקרה פרטניים למעשי פקודיו.

עוד הוחלט, כי ראש ענף תכנון כוח אדם הקודם (אלוף-משנה) יינזף פיקודית וקידומו יעוכב בשנה נוספת מעבר לפרק הזמן המוגדר במדיניות כוח האדם של צה"ל. כל זאת בשל אחריותו הפיקודית הישירה על מדור חרדים והיעדר חניכה ובקרה לנושא, חרף רגישותו ו"נורות האזהרה", שנדלקו ביחס לפערים אפשריים. באשר לראש מדור חרדים לשעבר (רב-סרן בדימוס) – הממצאים מצדיקים צעדים פיקודיים משמעותיים בשל אחריותו הישירה, אך בשל היותו משוחרר מצה"ל ופטור משירות מילואים, לא ניתן לנקוט צעדים כלפיו.

עוד החליט הרמטכ"ל, כי היועצת המשפטית לחטיבת כוח האדם (רב-סרן) – תזומן לשיחה פיקודית כיוון שלא פעלה לוודא כי פסיקת בג"ץ משנת 2017 מוכרת למפקדים ומיושמת הלכה למעשה.
 
הרמטכ״ל אמר כי מדובר ב״אירוע חריג מאוד בו נפל כשל מערכתי, פיקודי ומקצועי חמור״. הרמטכ״ל הוסיף כי ״צה״ל היה הראשון לזהות את הפערים בספירה ובדיווח, וכאשר הם התגלו, נערכו בצה״ל תהליכים לבדיקת הנושא, טרם פרסומו. עם זאת, נכון היה לדווח על כך באופן מיידי ושקוף, גם בטרם הושלמה הבדיקה. צה״ל פועל בשקיפות מלאה לפרסום ממצאי הצוות לכלל הגורמים הרלוונטיים ולציבור. האירוע ילמד ולקחיו ייושמו בכל הרמות. צה"ל יפעל להפקת לקחים נוקבת ומלאה באופן יסודי ומהיר".

כאמור, למרות המסקנות החמורות הוועדה קבעה כי המחדלים הקשים שעלו מבדיקתם לא נבעו מכוונת זדון או מכוונות שקר והסבירה את הפערים בחוסר עניין ומעקב של קצינים בכירים אחר הנתונים, הגדרה חוקית שלא נותנת מענה לסוגיה מיהו חרדי, תחושת לחץ לעמוד ביעד הגיוס וממשקי עבודה ללקויים מאוד בין צה"ל, משרד החינוך ומשרד הביטחון שהגדילו את הכאוס בספירת הנתונים. על פי עמדתו של רוני נומה והוועדה לעומת מספר השיא שהוצג בצבא של כ-3,200 מתגייסים חרדים בשנה, מספר החרדים לכאורה העומדים בהגדרות החוק שנקבע עומד על כ-2,000 מתגייסים בשנה, כאשר בפועל גם מתוך מספר זה, רבים מהם, בין 40% ך-50% אחוזים אינם מנהלים אורח חיים חרדי.