בהתאם להערכת המצב הביטחונית ולהנחיית הדרג המדיני, יוטל במהלך יום הבחירות סגר כללי על אזור יהודה ושומרון, וייסגרו המעברים ברצועת עזה, כך הודיע היום (ראשון) דובר צה"ל, שציין גם כי הסגר יחל בחצות (בלילה שבין ראשון לשני).
 
לפי הודעת הצבא, פתיחת המעברים והסרת הסגר עתידה להתבצע ביום שלישי בחצות (בלילה שבין שני לשלישי), בכפוף להערכת המצב ובהתאם לשעות הפתיחה בשגרה. במהלך הסגר יתאפשר מעבר במקרים הומניטריים, רפואיים וחריגים בלבד, וזאת בכפוף לאישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

בבסיסי צה"ל ההצבעה החלה כבר אתמול ב־642 קלפיות, מתוכן 140 קלפיות ניידות. החיילים יצביעו במשך 48 שעות לאור הקדמת יום הבחירות ליום שני, כאשר הפיקודים חולקו ל־54 אזורים. 70 קלפיות ייפתחו להצבעה מוקדמת, 300 קצינים ישמשו כקציני בחירות אזוריים ויחידתיים ו־2,500 חיילים בשירות חובה ישמשו כחברי ועדות קלפי בכל היחידות.

עם זאת, חיילים רשאים להצביע בקלפי האזרחית אליה הם משויכים. הודעה על מיקום הקלפי האזרחית נשלחה לכל חייל מטעם משרד הפנים. לחלופין חייל רשאי להצביע בכל קלפי צבאית, בכל יחידה בצה"ל ובלבד שיצביע פעם אחת בלבד.

חייל המועסק ביום הבחירות בתור סדרן בקלפי אזרחית על ידי ועדת הבחירות המרכזית יוכל להצביע בקלפי בה שובץ ולהזדהות לצורך ההצבעה באמצעות תעודת חוגר או תעודה צבאית. חיילים המאושפזים בבתי החולים יצביעו בקלפיות אזרחיות שייפתחו בבתי החולים בדומה לשאר המאושפזים. כמו כן, יופעלו קלפיות צבאיות גם בבסיסי כליאה, בחדרי המשמר הפיקודיים ובחדרי המעצר היחידתיים.

הצבעת חיילים מתבצעת באמצעות מעטפה כפולה. חייל אינו חייב ללבוש מדים בעת ההצבעה בקלפי צבאית. כמו כן, חיילים יוכלו לנסוע בחינם ללא מדים בכל 650 הקווים הבין־עירוניים החינמיים שיפעלו ברחבי הארץ ביום הבחירות, ככל האזרחים.

נוסף על כך, שירותי רכבת ישראל יפעלו בחינם וניתן יהיה לנסוע ברכבות בלבוש אזרחי. קווים עירוניים אינם חינמיים ובהם ישנה חובת הזדהות בתעודת חוגר ובמדים.