חיילי צה״ל קיבלו היום (רביעי) בונוס משמח, כאשר מעתה הם יזכו לשבע שעות שינה מטכ״ליות בלילה. כזכור, פקודת המטכ"ל עד לתיקון ההוראה, קבעה שברירת המחדל לה זכאים החיילים היא שש שעות מינימליות, כך שנוספה לה שעת שינה.

צה״ל ציין כי הפקודה חלה על פעילות חיילי צה"ל בשגרה ובפעילויות מבצעיות שונות, ואיננה חלה בשעת חירום. עוד נמסר כי במקרים המתאימים, רשאים מפקדי צה"ל שלא להעניק לחיילים שבע שעות שינה, תוך מתן "פיצוי" בהתאם להוראות הקבועות בפקודה.

"אנו מברכים על תיקון הפקודה", אמר סא"ל ד"ר רן ינוביץ', רע"ן פיזיולוגיה במקרפ"ר (מפקדת קצין רפואה ראשי) בהתייחסותו להוראה החדשה והוסיף כי "הוא תוצר של עבודה מאומצת לה שותפים גורמים מקצועיים בצה"ל בכלל ובחיל הרפואה בפרט. בשינוי זה מיישר צה"ל קו עם ההמלצות המקצועיות של ארגון הבריאות העולמי ומאפשר לחייליו ומפקדיו תפקוד מיטבי לאורך היממה".

בכתב הרשמי שהוציא המטכ״ל נכתב כי ״פקודה זו נועדה להבטיח שתינתן לחיילים שינה סדורה (בכפוף למספר חריגים) על מנת למנוע פגיעה בתפקודם, בשיקול דעתם, ביעילותם וביכולת המבצעית שלהם בשל מחסור בשעות שינה, אשר טומנת בחובה סכנות בטיחותיות העלולות לעלות בחיי אדם. הוראות פקודה זו יחולו על פעילות חיילי צה״ל בשגרהֿ לרבות באימונים ובתרגילים, בתעסוקה מבצעית וכן בפעילות מבצעית״.