מדיווח שפורסם הערב (שלישי) בתאגיד השידור הציבורי עולה כי ישראל עצרה את קיזוז משכורות המחבלים והכספים המועברים לקרובי השהידים מכספי המיסים שהיא מעבירה לפלסטינים מזה שלושה חודשים. זאת למרות החוק שמורה לה לקזז כספים כאלה מדי חודש בחודשו. עד כה לא קוזזו כלל הכספים שהרשות שילמה בשנת 2019 למשפחות המחבלים.

יש לציין כי ישראל אכן פעלה לפי החוק וקיזזה את הסכום ששילמה לרשות בשנת 2018, אך כעת כאמור הכספים עוברים ללא קיזוז. הסיבה נעוצה בכך ששר הביטחון דאז בנט, שלפי החוק היה אמור להגיש כבר לפני חצי שנה דוח על הסכום שהרשות שילמה ב-2019 כמשכורות לאסירים ושהידים, לא הגיש אותו והקבינט לא התכנס כדי לאשר קיזוז.

וכך, למרות חוק שהתקבל וגרם למתיחות בין ישראל לרשות הפלסטינית, ישראל לא מקזזת בפועל את הסכומים שאותם החוק מורה לה לקזז.

לא העביר דוח. נפתלי בנט (צילום: פול/ קוקו)לא העביר דוח. נפתלי בנט (צילום: פול/ קוקו)