למרות הפרסומים השונים בתקשורת הזרה, שמצטטת גורמים בחמאס שמדווחים על התקדמות במשא ומתן להסדרה מול ישראל ושיקום רצועת עזה, בישראל לא מכירים כל התקדמות כזאת.

הגורמים בחמאס דיווחו בימים האחרונים על התקדמות בדיונים שהיו בין הנהגת הארגון לבכירי המודיעין המצרי ועל הבנות פורצות דרך בנושא הזה. בישראל סבורים כי המצרים אכן פועלים במרץ על מנת לנסות לייצב את המצב ברצועה ודנים עם הנהגת חמאס בהגברת הכנסת הסחורות ממצרים לעזה דרך רפיח, בין היתר משום שהמצרים רואים בזה אינטרס שלהם בחיזוק מעמדם הבינלאומי, במיוחד מול האמריקאים. עם זאת, בשלב זה אין פריצת דרך ושינוי במצב הקיים - לא בסוגיית שיקום הרצועה ולא בסאגת השבויים והנעדרים.

בישראל סבורים שבחמאס רואים חשיבות רבה בעצם ההגעה של צמרת הארגון, בהרכב רחב, למעין מפגש פסגה בקהיר שכמוהו לא התרחש זמן רב. לצדדים ברור שלשיח עם המצרים יש השפעה גם כגורם לשקט היחסי של התקופה האחרונה. מבחינות רבות ההקלות האזרחיות לעזה יצרו מצב דומה למה שהיה ערב מבצע שומר החומות, בי היתר בשל תוספת הכנסת אלפי סוחרים לישראל דרך מעבר ארז. מנגד, משבר הכנסת כספי הסיוע מקטאר לטובת הפקידים של חמאס טרם נפתר בשל קשיים למצוא את המנגנון המתאים לדרישות שהציבה ישראל.

כך או כך, במערכת הביטחון סבורים כי השקט היחסי בתקופה האחרונה אינו מקרי, והוא מבטא גם רצון של חמאס לשיפור המצב הכלכלי ברצועה וקבלת הטבות נוספות מצד המצרים. אבל לצד זאת, בסופו של דבר יידרשו גם הכרעות בדרג המדיני בישראל בסוגיות אזרחיות אל מול הרצועה, בהחלטה בנושא הכסף הקטארי ובשאלה אילו מחירים מוכנים לשלם בירושלים עבור עסקה אפשרית עם חמאס בנושא השבויים והנעדרים.