הרמטכ"ל אביב כוכבי התייחס הערב (שלישי) למוטיבציה לשירות קרבי בצה"ל, ולאתגרים העומדים לפני הלוחמים. במהלך נאומו בטקס חילוף מפקד זרוע היבשה אמר כי "התמרון השתכלל והשתפר וגם המוטיבציה לשירות ביחידות הקרביות השתפרה". עוד אמר כי בשנתיים האחרונות יש עלייה מתמשכת ברצון לשרת ביחידות קרביות: "עלייה זו בלטה במיוחד ברצון לשירות קרבי במחזור אוגוסט האחרון – ואלו הנתונים הגבוהים ביותר בשבע השנים האחרונות."

"עם פרוץ אירועי 'גאות ושפל' (האינתיפאדה השנייה) בשנת 2000 מיד הורגש הפער העצום בין המשימות שיחידות צה"ל נדרשו לבצע לבין התרגולות, שיטות הלחימה והאמצעים שעמדו לרשותנו", אמר כוכבי והוסיף כי "זמן קצר קודם לכן צה"ל יצא מלבנון, וסיים לחימה של 18 שנה באזור הביטחון, שאופיינה בלחימת סבך, שטח-פתוח, מארבים מכל הסוגים והחזקת שטח ומוצבים". 

כוכבי הסביר כי מאז האינתיפאדה השנייה, עם המבצעים הראשונים שהתרחשו במחנות הפליטים, נוצר מעבר מלחימה בשטח פתוח ללחימה בשטח בנוי: "מלחימה באזורים מדוללי אוכלוסייה, ללחימה באזורים רוויי אוכלוסייה, מלחימה בטווחים רחוקים, ללחימה בטווחים קצרים, ממארבים למעצרים ועוד ועוד ניגודים". 

עוד אמר הרמטכ"ל כי "פערי הרלוונטיות התגלו במלוא עוצמתם, וצה"ל נאלץ לקיים תהליך השתנות תוך כדי לחימה, לפעמים במחיר כבד. רלוונטיות היא שם המשחק. רלוונטיות היא תכלית קיומו של כל ארגון, וחוסר רלוונטיות הוא המצב החמור ביותר שארגון בכלל וארגון צבאי בפרט יכולים להיקלע אליו. ארגונים שלא משתנים מתים". 

בהמשך, אמר כי שדה הקרב הנוכחי עבר שינויים מרחיקי לכת: "לא רק מרחב אורבני, צפוף, אלא צבאות טרור, בהיקף לוחמים גדול, מצוידים בנשק מתקדם ועתירי טילים ורקטות. השינוי שצה״ל עובר בכלל והשינוי שעוברת זרוע היבשה מכוון לתכלית הרלוונטיות. חימושים מכל הסוגים הולכים ומתרבים, ובכלל זה גידול עצום בחימושי אוויר כבדים שיעמדו לרשות היחידות הלוחמות ביום פקודה".