צה"ל פרסם הבוקר את ממצאי תחקיר האירועים שהתרחשו בדרום הר חברון בחודש שעבר, כאשר קצין צה"ל דחף פעיל של ארגון השמאל "לוחמים לשלום". הרמטכ"ל אביב כוכבי קיבל את המלצת מפקד פיקוד המרכז, אלוף יהודה פוקס, כי הקצין לא יסוכם לקידום ולא יצא לקורס פיקוד ומטה בשלוש השנים הקרובות.

בתחקיר נכתב כי מסקנות הבירור הפיקודי של מפקד פיקוד הצפון קבעו כי הקצין פעל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם המצופה ממנו.

מתחקיר האירוע הראשון, עלה כי הופעלה כלפי הכוח הצבאי אלימות שלא שוקפה בסרטים שפורסמו ברשתות החברתיות ונראה שנערכו באופן מגמתי. לצד זאת, מפקד הכוח שגה והגיב באופן שלא היה מחויב המציאות ואינו תואם את הנורמות הנהוגות בצה״ל. כך למשל, ההחלטה להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות וברימוני הלם הייתה שגויה וכן כיסוי עיניו של אחד המפגינים. באירועים מסוג זה, יש לפעול לכך שהטיפול במפגינים ישראליים ייעשה ככלל על-ידי משטרת ישראל ולא על ידי כוחות צה״ל.

מתחקיר האירוע השני, עולה כי בהתפרעות בה יודו אבנים לעבר הכוח, ההחלטה לחתור למגע ולעצור את זורקי האבנים הייתה נכונה, אך דחיפת הפלסטיני הנוסף שהתקרב למקום הייתה שגויה. עוד נקבע כי על הקצין היה לבצע את המרדף אחר זורק האבנים בגיבוי כוח נוסף. מפקד הפיקוד הדגיש שמדובר בקצין מוערך הפועל שנים במקצועיות ובאחריות, אך התנהלותו בשני האירועים מצביעה על חריגה מהנורמות המקצועיות ומאמות המידה המצופות באירועים מעין אלו. 

הרמטכ״ל, רב-אלוף אביב כוכבי, אימץ את החלטת מפקד הפיקוד ואמר כי ״מפקדי צה״ל וחייליו נדרשים לבצע את המשימות בנחישות ובאופן מיטבי תוך כדי שמירה על ערכי צה״ל. צה״ל מפעיל כח צבאי, אך אינו מפעיל אלימות. לחיילים יש חופש פעולה נרחב במסגרת הנהלים וההוראות המקצועיות והם חייבים להיות מותאמים לרוח צה״ל וערכיו. מקור עוצמתו של צה"ל הוא בהיותו צבא מקצועי, ערכי וממלכתי וכל חריגה מכך, מחייבת טיפול, למידה והטמעת הלקחים״.

חבר הכנסת איתמר בן גביר (הציונות הדתית) הגיב להחלטת הצבא לעכב את קידומו של הקצין ואמר כי היא "מהווה תעודת עניות למקבלי ההחלטות. במקום להעניק צל"ש לקצין ששומר על בטחון המדינה ולהגיב לאירועי אלימות קשים נגד חיילים, מונעים את קידומו. ביקשתי לקיים דיון דחוף בעניין בועדת חוץ וביטחון, אסור לנו לכבול את ידיהם של חיילים שמגינים על עצמם".