גם חברי ועדת החוקה של מפלגת העבודה מסתייגים מהסכם האיחוד הפוליטי שנחתם עם מפלגת מרצ, וכעת הם שולחים את ההערות שלהם לאותו הסכם, שכולל ביקורת קשה על סעיפים מרכזיים בה.

בין היתר מעירים חברי ועדת החוקה על אופן התנהלות המשא ומתן ובין היתר על כך שהוא נוהל ללא נציגות מפלגת העבודה עד לשלבים מאוחרים מאוד ושהיועץ המשפטי של מפלגת העבודה ראה את נוסח ההסכם לראשונה יחסית זמן קצר לפני ההצהרה על החתימה.

לאחר חשיפת מעריב: הסעיף במסמך ״האיחוד״ שמשאיר את מרצ בחיים
בשם חדש: העבודה ומרצ הכריזו על איחוד מפלגות
 
בנוסף הם מסתייגים מהבחירה לשינוי שם המפלגה. לדבריהם ככל שאין כוונה לשנות את שם תאגיד המפלגה ולכרוך אותו כחלק מההסכם, יש לוותר על סעיף זה. הם מוסיפים שיו"ר המפלגה עומדת בכל רגע הזכות להביא בפני המוסדות הרלוונטיים הצעה לשינוי שם המפלגה ברשם המפלגות.

לטענת אותן חברי ועדה ההסכם לא ברור ומוטה לטובתה של מפלגת מרצ, זאת על חשבון אנשי מפלגת העבודה. בין היתר הם מעירים שנוצר הבחנה בין מי שהיה חבר מרצ אולם התפקד למפלגת העבודה, טרם ההסכם (נמסרה בישיבה הערכה כי מדובר כ-2,000 חברים) לבין מי שיתפקד למפלגת העבודה לאחר חתימת ההסכם זאת ללא הסבר מניח את הדעת.

נשמעה טענה כי יש לאפשר למי שיכול להיות מוגדר כחבר מרצ לשעבר להנות מאותן הבטחות ייצוג. עוד הם מציינים שאין הסדרת חלוקת ההכנסות במערכת הבחירות לכנסת ה-26 בין מפלגת העבודה ומרצ, ולא מוסדרת ההתנהלות במידה וקמפיין הבחירות לכנסת ה- 26 מסתיימת בגירעון תקציבי.

לגבי העובדה שמרצ תזכה ליחידת מימון על חשבון המפלגה המאוחדת, נשמעה הערה שיש לתחום את העברת יחידת המימון עד למועד סילוק החוב של מרצ, ככל שאכן החוב יסולק במועד מוקדם יותר מן הצפוי. כמו כן  חסרה התייחסות למצב אפשרי של פיצול עתידי של הסיעה בהשתתפות נציגי מרצ והומלץ לקבוע מנגנון הגנה למקרה אפשרי שכזה.

בסוגיית שינויי החוקה של המפלגה, הועלה החשש כי ריכוז סמכויות ההוצאה של חבר מהמפלגה בידי יו"ר המפלגה בלבד מהווה לנסיגה משמעותית מהוראות החוקה הקודמת, ויהיה ריכוז כוח רב מדי בידי יו"ר המפלגה.

בתוך כך ביום שישי הקרוב צפויה להתקיים בתל אביב ועידת מפלגת העבודה שתכריע בעניין אישור האיחוד עם מפלגת מרצ. באירוע יישא דברים יו"ר המפלגה, האלוף במיל' יאיר גולן ולאחר מכן יוצגו פרטי ההסכם. בוועידה יתכנסו כ-700 צירים וצירות שנבחרו בבחירות שהתקיימו ב-26.6.