מליאת הכנסת אירה הערב (שלישי) את התיקון לחוק ההתיישנות שהציעה ח"א מיכל רוזין (מרצ).על פי התיקון לחוק, שנוסח ביחד עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ההתיישנות לא תיכנס לתוקף אם התקיימה התנהלות פסולה של הנתבע כגון ניצול יחסי כוח, יחסי תלות או יחסי מרות, תרמית, הונאה, סחיטה ואיומים וכד'.ההנחה שעומדת בבסיס התיקון, היא שבגלל סיבות אלו התובע היה מנוע מהגשת תלונה ולא הייתה לו אפשרות למצות את זכותו ולהגיש תביעה בפרק הזמן בו האמצעים הפסולים הופעלו עליו.לדברי ח"כ רוזין, יחסי עובד ומעסיק הם דוגמה בולטת למצב בו נפגע יימנע, ברוב המקרים, מהגשת תביעה, עקב החשש לאבדן מקום עבודתו או אבדן זכויות המגיעות לו במקום העבודה."במקרים אלה ובמקרים דומים עלול הנפגע לאבד את זכות התביעה עקב חלוף תקופת ההתיישנות, וכתוצאה מכך הפוגע יחמוק מהליכים משפטיים נגדו ולא יישא באחריות לפגיעה" היא אומרת."תיקון שכזה יקנה למערכת המשפט את הכלים להאריך את תקופת ההתיישנות במקרים ספציפיים בהם הנתבע היה בעמדת כוח על התובע, ולא אפשר לו או לה להגיש תלונה לאורך זמן. כך, אני מקווה, יזכו נפגעים ונפגעות רבים לצדק ויוכלו להגיש תלונה על עוול שנגרם להם", יוזמת התיקון.עו"ד ליאת קליין, היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית אמרה: "הצעה זו חשובה ועשויה לסייע לנפגעות ולנפגעים רבים לממש את זכותם ממי שפגע בהם. פיצוי אשר יכול לסייע להם לשקם את חייהם ואת הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהפגיעה".