היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט קיים בימים האחרונים דיון מורחב עם צמרת משרדו ויועצים משפטיים נוספים על מנת לדון בעמדת המדינה בתגובה לעתירה של זוגות להט"בים הדורשים את זכותם לאמץ ילדים. בדיון הבהול נתגלעו חילוקי דעות בין היועצים המשפטיים של משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה לבין היועמ"ש מנדלבליט. לטענת משרד הפנים, יש לדבוק בעמדת שר הפנים אריה דרעי כי רק אב ואם יירשמו בתעודת הלידה של ילדים מאומצים. זוג חד מיני לא יוכר כהורים מאמצים אלא רק אחד מבני הזוג, על כל המשמעויות המשפטיות הכרוכות בכך. לטענת עמדה זו, אם המדינה רוצה לשנות את ההחלטה ולאפשר רישום של זוגות חד מיניים בתעודת הלידה של הילד המאומץ, היא חייבת לתקן את החוק הקובע מפורשות כי זכות האימוץ שמורה ל"אב ואם". לטענתם אמנם ייתכן שחוק האימוץ פוגע בעקרון השוויון של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אך כיוון שהוא נחקק לפני חקיקת חוק היסוד, הוא חוסה תחת פסקת שימור הדינים ולא חייב להיות כפוף לחוק היסוד. לעמדה משפטית זו הצטרף גם המשנה ליועמ"ש רז נזרי וכן מנהל המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה ישראל בלום.

מנגד, עמדת משרד הרווחה היא כי מדובר באפליה העלולה לפגוע בטובתו של הקטין בכך שאין בידו את כלל המסמכים המייצגים את התא המשפחתי החדש. בעמדה זו תמכו פרקליט המדינה שי ניצן מנהל מחלקת הבג"צים ענר הלמן. למעריב נודע כי גם המשנה ליועמ"ש דינה זילבר הצטרפה לדעה זו. מנדבליט החליט לאמץ עקרונית את עמדת משרד הרווחה, ולדעתו אין אפשרות להגן על עמדת שר הפנים כיוון שמדובר בהפליה על רק נטייה מינית ובפגיעה בטובת הקטין. מנדלבליט סבור כי אמנם חוק האימוץ לא כפוף לחוק היסוד כבוד האדם וחירותו, אך הפרשנות של חוק האימוץ דווקא כן כפופה. לאור זאת, מפרש מנדלבליט כי למרות שבחוק נכתב "אב ואם", מדובר בדוגמה בלבד, והוא הדין ל"אב ואב" או "אם ואם".

דרעי. צילום: פלאש 90דרעי. צילום: פלאש 90

אולם רק לפני כשנה "בבג"ץ סיראי", פרקליטות המדינה ייצגה את עמדת שר הפנים דרעי בעתירה וטענה כי החוק מאפשר מפורשות רק לאב ואם להירשם כמאמצים של ילד. בעתירה זו נדרשו השופטים לכפות על שר הפנים לקבוע כי במקרה של הורה שהתחתן עם בן זוג מאותו המין לאחר פטירה או גירושין של ההורה הנוסף, משרד הפנים יכיר בבן הזוג כהורה המאמץ של הילד. אז, כאמור קיבל מנדנבליט את עמדת שר הפנים והגן על לשון החוק המפורשת בבג"ץ. כזכור, כתוצאה מכך קמה סערה ציבורית גדולה והיועץ עמד במרכזה של ביקורת עזה מצד תומכי הקהילה הלהט"בית.

בדיון הפנימי שהתקיים לאחרונה, הנחה מנדלבליט את מחלקת בג"צים להכין עמדה המבחינה בין שני המקרים. משפטנים שנכחו בפגישה המתוחה התקשו להבין את ההבדל בין שני המקרים וטענו כי מדובר בהבחנה מלאכותית ומאולצת לחלוטין שלא תעמוד במבחן בג"ץ, וכי למעשה מדובר בכניעה ללחץ ולביקורת הציבורית של הקהילה הלהט"בית. "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יכפה את דעתו על הממשלה כאשר יש יותר מפרשנות אחת לגיטימית. אם השרים דרעי וכץ חלוקים ביניהם, ההחלטה צריכה להיות מוכרעת על ידי הממשלה" אמר גורם במערכת הפוליטית.

בעוד כשלושה שבועות ידונו שופטי בג"ץ בעתירה, והמדינה מחויבת להגיש את עמדתה עד ליום רביעי הקרוב. אם לא יתרחש שינוי פתאומי של הרגע האחרון, זו תהיה הפעם הראשונה שהמדינה צפויה להכיר בזוגות חד מיניים כהורים מאמצים לגיטימיים. גורם משפטי בכיר אומר 'למעריב' כי מנדלבליט למעשה מכשיר את דחיית עמדת המדינה גם בבג"ץ סיראי. "היועץ המשפטי לממשלה למעשה אימץ את עמדת העותרים, והחילוק בין שני המקרים יידחה על ידי השופטים. בג"ץ יאמץ באופן נרחב מאוד את הפרשנות לחוק של מנדלבליט, ויקבע בניגוד ללשונו המפורשת של החוק כי לזוגות להט"בים יש קיימת זכות מלאה לאמץ בדיוק כמו זוגות סטרייטים, והכל באמצעות חקיקה שיפוטית ולא דרך ההליך הדמוקרטי בכנסת".

מטעם היועץ המשפטי לממשלה נמסר בתגובה: "דיון כאמור אכן התקיים. בניגוד לאמור, היועץ לא הגיע לכדי הכרעה בסיום הדיון, אלא רק הנחה את הגורמים הרלוונטיים להשלים את הבדיקות המשפטיות במספר היבטים".