שרת המשפטים איילת שקד (הבית היהודי) מתנגדת להצעת החוק של ח"כ ענת ברקו (ליכוד), שתעלה היום בועדת השרים לחקיקה, לפיה מי שישתתף בפועל בחרם על מדינת ישראל או יפעל לפגוע באינטרסים שלה יהיה צפוי ל-7 שנות מאסר.

"הצעת החוק לא מקובלת עלי. נשב עם ח"כ ענת ברקו ונגיע לנוסח שיהיה מקובל. בנוסח הזה בוודאי הצעת החוק לא תעבור. אף אחד לא רוצה להשתיק את המחנה האחר. אני מתארת לעצמי שמה שח"כ ענת ברקו התכוונה זה לדברים קיצוניים יותר", אמרה השרה שקד בגל"צ.
 

בהצעת החוק נאמר כי "העושה מעשה כדי להזיק לאינטרסים של מדינת ישראל, ליחסים בין ישראל ובין מדינה, ארגון או מוסד או לעניין שיש בהם לישראל, דינו מאסר שבע שנים ואם עבר עבירה בכוונה להזיק דינו מאסר עשר שנים ואם עונשו על עבירה כאמור, אף בלי שהוכחה הכוונה האמורה בסעיף קטן זה, הוא מאסר שבע שנים או יותר, דינו מאסר עולם". בדברי ההסברה להצעת החוק נאמר כי היא נועדה לחול על מי שנוטל חלק פעיל בתנועה המחרימה את ישראל או את מוצריה. 
 
"אפשר לבקר את ישראל ואין לפגוע חלילה בחופש הביטוי, אולם מי שנותן ידו לחרם הפוגע כלכלית בישראל או פוגע בה בדרך אחרת, כמו חרם אקדמי, יחויב לתת את הדין על כך. זהו ההבדל בין ביקורת שהיא לגיטימית ובין פגיעה שהיא מעשה בריוני לכשעצמו (חרם) ומהווה פגיעה בישראל ובאזרחיה". על הצעת החוק חתומים גם יו"ר הקואליציה דוד אמסלם, דוד ביטן, טלי פלוסקוב, יפעת שאשא ביטון, יואב בן צור, מיקי זוהר, אורן חזן, נורית קורן, יואב קיש, מנחם אליעזר מוזס, מוטי יוגב, יעקב מרגי וישראל אייכלר. 

היום תעלה להצבעה בוועדת השרים גם הצעת חוק נאמנות בתרבות שיזמה שרת התרבות מירי רגב. השרה שקד, העומדת בראש ועדת השרים לחקיקה, אמרה כי תתמוך בהצעה משום שלדבריה "ישראל לא צריכה לממן מופעים המהללים  שהידים. אני מתכוונת להעביר את ההצעה. זו הצעת חוק נכונה. מדינת ישראל לא צריכה למממן בוודאי את מי שמסית לטרור ומתנגד וחותר תחת קיומה. אנחנו לא אוסרים להעלות מופעי תרבות אלא שאנחנו כמדינה לא צריכים למממן את המופעים האלה. זו עמדה לגיטימית".