הצעת חוק מטעם מלגת הבית היהודי המבקשת לתקן את "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" ותגבש פסקת התגברות בעניין בעיית המסתננים תעלה ביום ראשון הקרוב לוועדת שרים לענייני חקיקה. 

יוזמת החוק, יו"ר סיעת הבית היהודי, ח"כ שולי מועלם רפאלי אמרה היום (שני) כי "זוהי שעת המבחן של שר האוצר כחלון. כבר חודשים שהוא מושך את הממשלה שמאלה ומונע את חקיקת פסקת ההתגברות הרחבה. כעת אנחנו מובילים את הצעת החוק המצומצמת ספציפית על המסתננים. זה בדיוק החוק שכחלון טען שיתמוך בו. אני מצפה שיעמוד בהבטחותיו לתושבי דרום תל אביב".

בהצעת התיקון נכתב כי "חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו כולל הוראת התגברות, בדומה לזו הנכללת בסעיף 8 לחוק-יסוד: חופש העיסוק. המנגנון המשפטי של פסקת ההתגברות, המאפשר לכנסת לחוקק חוק אף אם אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה, נחקק על ידי הכנסת הארבע-עשרה בחוק-יסוד: חופש העיסוק, תוך הסכמה רחבה במיוחד מכל קצוות הקשת הפוליטית".

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי הוראות חוק בנושא הטיפול במסתננים והבטחת יציאתם מישראל, שהתקבל ברוב של 61 חברי כנסת, יגברו על ההוראות הקבועות בחוק יסוד זה אף אם פסק בית המשפט כי הן פוגעות בזכויות המנויות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.