פרופ' דניאל הרשקוביץ ומשה טרי, חברי הוועדה המייעצת למינוי בכירים, שאישרו את מינויו של משה אדרי למפכ"ל המשטרה, הגיבו היום (ראשון) לסערה סביב פסילתו. לדבריהם, ההנחה בקרב חבריה היתה שהמינוי תלוי בתוצאות בדיקת הפוליגרף התעסוקתי. "כאשר הוועדה ביקשה שהמועמד יעבור פוליגרף תעסוקתי, רוח הדברים בוועדה היתה שאם יעבור את הפוליגרף בהצלחה הרי לא תהיה מניעה מלהמליץ על מינויו כמפכ״ל המשטרה. בסופו של יום המועמד עבר את הפוליגרף בהצלחה", כתבו הרשקוביץ וטרי.

השיים התייחסו גם לפגישה בין אדרי לעו"ד פיני פישלר, פרקליטו של רפי רותם: "בינתיים התעורר עניין נוסף, והוא דבר פגישתו של המועמד עם עו"ד פישלר והשאלה האם היה בפגישה זאת ניסיון להשפיע על עדותו של מר רפי רותם בפני הוועדה, שאם כן הרי יש בזה פגם חמור בטוהר המידות. היוצא מכך ששאלת ההמלצה על המועמד היתה תלויה בעצם אך ורק בשאלת הפגישה הנ"ל".

לדבריהם, לפגישה זאת ניתנו גרסאות שונות ע"י המועמד וע"י עו"ד פישלר. "כאן אנו חלוקים על חברינו. בעוד הם רואים הבדלים מהותיים ומשמעותיים בין הגרסאות, הרי לטעמנו מדובר בהבדלים הנופלים בתחום הראייה הסובייקטיבית השונה של הצדדים את מהות הפגישות והדגשים בהן. עמדתנו קיבלה חיזוק משמעותי מדברי המומחית לפוליגרף, שאמרה בפירוש כי מדובר בדברים שהם בתחום הסובייקטיבי ואינם ניתנים לבירור בבדיקת פוליגרף. אשר על כן, אין אנו רואים סיבה שלא לקבל את הסבריו של המועמד שנשמעו סבירים ביותר והניחו את דעתנו".

"יתירה מזאת, גם אם היינו מקבלים את הטענה שהיתה סתירה משמעותית בין שתי הגרסאות, הרי המסרונים שהוחלפו בין המועמד לבין עו"ד פישלר בתאריך 22.11.2018 מחזקים את גרסתו של המועמד. נוסיף עוד כי הניסיון שנעשה להציג חליפת מסרונים זאת כניסיון נוסף של המועמד להשפיע על עדותו של מר רותם אך מחזקת את תחושתנו שיש כאן ניסיון לפגוע במועמדות המועמד בכל מחיר".

"זאת ועוד, לאור העובדה שטענותיו של מר רותם אינן חדשות, ושהן בוררו במח"ש, והועלו כשהמועמד עמד להתמנות למפקד מחוז ירושלים, ואח"כ כשהיה מועמד לפיקוד על מחוז ת"א, ואח"כ כשהתמנה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים, הרי טענה שכיום ניסה להשפיע על עדות זאת נשמעת לא סבירה. לאור כל האמור לעיל, איננו רואים שיש בפגישתו של המועמד עם עו"ד פישלר כדי לשנות מההתרשמות הקודמת שהיתה לוועדה כולה שיש להמליץ על מינוי המועמד".

"משגובשה עמדתנו זאת, נוסף נדבך נוסף לענייננו, והוא דוח מבקר המדינה על התנהלות המועמד בעת היותו ראש את"ן. ראשית, אין אנו יכולים שלא להביע את צערנו על כך שדוח זה נשלח אל הוועדה רק היום (אף שדבר קיומו היה ידוע לנו), זמן רב אחרי שחלף המועד שבו היינו אמורים לקבל חומרים על המועמד. לגופו של עניין, ממצאי דוח מבקר המדינה לא קבעו כי נפל פגם בטוהר מידותיו של המועמד. מדובר בכשל מערכתי ואי הקפדה על מינהל תקין בכל הקשור לאופן בדיקת הבקשות שהובאו ואי הנמקה מספקת, אבל במפורש לא פגיעה בטוהר מידות. אגב, גם את הכשל המערכתי קשה לקשור דווקא במועמד. אוי לו למפקד שאינו יכול לסמוך על אמרתם של הקצינים הכפופים לו. בסיכום הדברים איננו רואים כל מניעה מלהמליץ על מינויו של מר משה אדרי כמפכ"ל משטרת ישראל".

דבריהם של הרשקוביץ וטרי באים בתגובה לדבריו של יו"ר הוועדה, השופט בדימוס אליעזר גולדברג, שקבע היום בראיון בכאן ב', כי "חד וחלק, אדרי לא ראוי להיות מפכ"ל". גולדברג המשיך והתייחס לבדיקת הפוליגרף התעסוקתי אותה עבר אדרי כאשר בתחילה אמר כי לא עבר אותה בשלום והוביל את השר לביטחון פנים גלעד ארדן לצייץ כי אדרי כן עבר אותה בהצלחה, אך לאחר מכן הבהיר גולדברג כי התכוון לומר שעניין הפגישה של אדרי עם עו"ד פישלר, לא הועלה בבדיקה. גולדברג המשיך ואמר כי "אנחנו ביקשנו שיעבור פוליגרף תעסוקתי. מדוע ביקשנו? משום עקרון השיוויון של המועמדים, גם דוד ביטן וגם יורם הלוי עברו את הבדיקה הגיוני הוא ונכון הוא שעיקרון השיוויון יחול פה. אמרנו שאנחנו לא רוצים לזות שפתיים נגד המועמד. אם הוא יתמנה לתפקיד ויתברר שהוא עם רבב".