פרסום ראשון: הקואליציה בודקת אפשרות לדחות בשבועיים את פיזור הכנסת, עליה הוחלט היום (שני), כדי לאפשר את מינויו של מפכ"ל המשטרה הבא, כך נודע למעריב. הרצון לדחות את פיזור הכנסת נובע מפסיקת בג"ץ לפיה אסור למנות מינויים בכירים בתקופת ממשלת מעבר. "עקרון האיזון הנדרש בין איפוק לעשייה בעת שלטון מעבר מוצא את ביטויו, בין היתר, בתחום המינויים לתפקידים ציבוריים, מקום שמעורבים בכך גורמים פוליטיים שמעמדם המשפטי ערב הבחירות ניזון ממעמדה המיוחד של ממשלת מעבר, וגורלם בממשל הבא, שלאחר הבחירות, אינו ידוע", קבעו שופטי בית המשפט העליון. "בגדר האיזונים הנדרשים בתחום זה, וככלל, נתקבלה ההשקפה כי ראוי הוא כי מינויים לתפקידים בשירות הציבורי לא יבוצעו בידי גורמי ממשל אלה אלא ימתינו עד לכינון ממשל חדש".


בג"ץ קבע סייג לפסיקה, האומר כי במידה ויש באיוש תפקיד מסוים צורך חיוני של ממש אשר אם לא ייענה, יצור חלל העלול לפגוע באינטרס ציבורי חשוב. בהקשר זה, די אף במראית פני הדברים, העלולה להעלות חשד או ספק לפגם בהליך המינוי, כדי להצדיק בדרך כלל הימנעות ממנו בתקופה של "בין השמשות" השלטוני, נוכח הפגיעה העלולה להיגרם בכך לאימון הציבור, גם אם, לגופו, לא דבק בהליך פסול מהותי". 

כזכור, כיום מכהן ניצב מוטי כהן כממלא מקום מפכ"ל המשטרה, זאת לאחר שרנ"צ בדימוס רוני אלשיך סיים את תפקידו, ואילו מועמדו של השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, לתפקיד, ניצב בדימוס משה (צ'יקו) אדרי הסיר את מועמדותו לאחר שנפסל על ידי הוועדה המייעצת למינוי בכירים. השר ארדן עדיין מחפש את המועמד המתאים לתפקיד, כשביו המועמדים לתפקיד נמצאים ניצב כהן, מפקד מחוז תל אביב, ניצב דוד ביתן, ניצב בדימוס בנצי סאו, שהיה בעבר ממלא מקום המפכ"ל, ולאחרונה אף עלה שמו של האלוף במיל' אבי מזרחי כמי שעשוי להתמנות לתפקיד.

ראשי הקואליציה החליטו היום לפזר את הכנסת לאחר שהגיעו למסקנה שלא יצליחו להעביר את חוק הגיוס. בהודעה רשמית מטעמם נמסר: "מתוך אחריות תקציבית ולאומית החליטו ראשי מפלגות הקואליציה, בהסכמה ופה אחד, לפזר את הכנסת וללכת לבחירות חדשות בתחילת אפריל לאחר קדנציה של ארבע שנים מלאות. השותפות בכנסת ובממשלה תימשך גם בתקופת הבחירות". תאריך הבחירות הוא, ככל הנראה, ה-9 באפריל. לפי סביבת נתניהו, חוק פיזור הכנסת יעלה כבר בשבוע הקרוב.