יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי הודיע היום (ראשון) בישיבת הנהלת המפלגה כי הוא מוותר על אחד מארבעת השיריונים שהוקצו לו. בדיון סוכם כי השיריונים שיעמדו לרשותו של גבאי יהיו מקומות 2, 10 ו-16. ההחלטה התקבלה לקראת כינוס ועידת המפלגה שיתקיים ביום חמישי ובאה על רקע דרישה מצד חברי כנסת במפלגה לצמצם את מספר השיריונים שעומדים לרשותו.

כמו כן, לראשונה ברשימה לכנסת הקרובה ישמרו לנשים שלושה מקומות בעשירייה הראשונה. בנוסף, עוד שלושה מקומות ישמרו לנשים עד המקום ה-21, כך שסך הכל ישמרו לנשים לפחות שישה מקומות עד המקום ה-21 ברשימה. נציגות הקיבוצים קודמה למקום ה-14 ושני נציגים למיעוטים ייוצגו במקומות 17 ו-23.

כפי שפורסם בשבוע שעבר, ביום חמישי 10.1.19 ייערך בגני התערוכה כינוס חגיגי וראשון של הועידה החדשה, במסגרתו צפויה הועידה להצביע גם על רשימת המיקומים של המועמדים לכנסת ה-21. 

בתוך כך, לבית הדין של מפלגת העבודה, המוסד לבירור עתירות, הוגשה היום עתירה המבקשת להורות ליו"ר המפלגה אבי גבאי להביא לאישור וועידת המפלגה שתתכנס ביום חמישי השבוע בתל אביב את ההחלטה לפירוק השותפות עם התנועה בראשות ציפי לבני.

את העתירה הגיש עזי נגר, יו"ר סניף העבודה בשכונת גילה בירושלים. בנימוקי הבקשה נאמר כי ההחלטה שקבל יו"ר המפלגה גבאי בדבר פרוק השותפות עם התנועה בראשות לבני היתה בניגוד לחוקת המפלגה ובהיעדר סמכות, תוך פגיעה בסמכותה של וועידת המפלגה, הגוף הריבוני הבלעדי לקבל החלטות בנושאים אלו.

על כן מבקש העותר כי המוסד לבירור עתירות יתן סעד משפט לבקשה ויורה לגבאי להעלות על סדר יומה של הועידה המתכנסת השבוע את הצעת ההחלטה לפירוק השותפות עם לבני.

עוד נטען בעתירה, כי החלטת יו"ר המפלגה בעניין היא חסרת תוקף משפטי וחוקי עד לקבלת החלטה אחרת בוועידת המפלגה שהיא הגוף הסוברני לקבל החלטה מסוג זה.

לדברי עזי נגר, פעילי חברתי ופוליטי מזה 43 שנים, הוא חש את "קריסת המפלגה עקב מהלכים פנימיים בלתי דמוקרטיים ובלתי חוקיים שמתרחשים עלינו מידי פעם על ידי יושבי ראש מפלגה זמניים אשר מרשים לעצמם להתעלם מחוקתה של המפלגה ולעשות בה כרצונם ואף יותר מכך, להתעלם מיסודות בסיסיים ביותר של אמנת היסוד של מפלגת העבודה הישראלית".

העותר נשען בעתירה על סעיף בפרק הראשון בחוקת המפלגה שבו נאמר כי כל החלטה על איחוד בין מפלגות ואיחודים בין גופים פוליטיים כאלה או אחרים חייבת לקבל אישור של ועידת המפלגה.

עוד הוא מציין, כי בעת שיו"ר המפלגה הקודם יצחק הרצוג ניהל מגעים להתחברות עם התנועה של ציפי לבני הוא הביא לועידת המפלגה הצעת החלטה להסמיך אותו ואת המזכ"ל לנהל מו"מ בנושא.

בתוך כך הודיע היום אייבי בנימין, המוביל את היוזמה לדון בועידת המפלגה בדרישה לקיום פריימריז ליו"ר המפלגה ולהדחתו למעשה של אבי גבאי מהתפקידו, כי כנס ההתנעה של המהלך יתקיים מחר בכפר המכביה וכי החלה כבר התארגנות להחתים לצורך זה 1,350 צירי ועידה.

בנוסח שהופץ לחברי הועידה נאמר: אנו הח"מ, צירי וצירות ועידת מפלגת העבודה, מבקשים להעלות להצבעה חשאית בפני ועידת המפלגה, בין כהסתייגות ובין כהצעת החלטה את ההצעה להלן:: יקוימו בחירות לבחירה מחדש של יו"ר מפלגת העבודה לכנסת ה- 21. לא תהיה תקופת הכשרה למתמודדים. יקוים סיבוב בחירות אחד בשל לוח הזמנים הצפוף. תקנון הבחירות יקבע בידי מז"כל המפלגה ויפורסם ללא כינוס נוסף של הועידה".