שלטי חוצות עליהם מתנשא הכיתוב "הם לא יחליטו" נתלו הבוקר (שישי) בנתיבי איילון בתל אביב. הקמפיין, המציג את תמונותיהם של בן כספית, אמנון אברמוביץ', רביב דרוקר וגיא פלג, יחד עם הכיתוב הפיקנטי מעורר שאלות רבות לגבי זהות האדם או הישות שמאחוריו. גיא פלג, כתב המשפט של חברת החדשות, שמופיע כאחד מהמטרות שאותו מבקש הקמפיין לסמן אמר לניסים משעל ב-103FM: "צריכים להרהר בקול רם מי עומד מאחורי הקמפיין".

זה מרגש אותך?

"לא, אבל כל השיח הוא עניין של מידתיות ושל ביקורת וביקורת לגיטימית וכוח לגיטימי וזה. אם אכן עלה כזה קמפיין, והוא לא רק קמפיין ברשתות חברתיות, אלא גם ברשתות "בחירתיות". ברור שגרפיקאי מיומן עבד על הקמפיין הזה, אז נדמה לי שאנחנו נמצאים בעוד איזשהו שלב, גבול שנפרץ במסגרת המלחמה של מישהו או "מי שהם" נגד התקשורת, כנגד הלגיטימיות של התקשורת ושל הפרשנים לומר את שהם חושבים, בניסיון להסית ציבורים כנגד עיתונאים ספציפיים. תראה, אני לא חבר של רביב דרוקר אבל אני מיודד מאוד עם בן כספית ודאי עם אמנון אברמוביץ'".

אתה מרגיש שכאן התחיל מסע הסתה נגדכם?

"לא התחיל, הוא נמצא בעיצומו והיום הוא רושם עוד פרק מאוד מאוד חשוב. ודאי שיום אחד אנחנו נסכם את התקופה הזו שבה ניסו להסית ציבורים שלמים כנגד עיתונאים ספציפיים. הרי מה הכוונה כאן? שאני מ"המחליטים". גם אילו ניתנה לי היכולת להחליט לא יודע מה הייתי מחליט, ונדמה לי שבפרשנויות שלי ושל עמיתיי יש גוונים שונים".

אז אנחנו מסכמים שאתה מתריע על כך שמנסים להסית ציבורים שלמים כנגדך ונגד חבריך העיתונאים.

"ראה, אני לא יודע אם אני מתריע. אפשר לראות את זה אחרת? כלומר, כשמעלים כזה קמפיין הן ברשתות ועל פי הנטען גם בשלטי חוצות - אפשר לראות את זה אחרת? אני מפריז בהתייחסות שלי לעניין? מגזים? תגיד לי איך אפשר לראות את זה אחרת".

בוא נדבר על היועמ"ש מזווית אחרת. הרושם שהוא לא מתחשב בלחצים שמפעיל נתניהו לדחות את פרסום ההחלטה לאחר הבחירות.

"המשמעות בעיניי היא אחרת. היועמ"ש רוצה לומר 'רבותיי, אני מקשיב ואני בוחן ואני אתן לכם לפנים משורת הדין לכתוב לי, ואני אקרא ואתייחס ברצינות לטיעונים שלכם, ואפילו אפנה זמן ואשב אתכם ואקדיש לכם זמן רב, אבל רבותיי, אנחנו נמשיך בדרך שלנו והדרך שלנו היא לבחון באופן ענייני את התיקים ולקבל את ההחלטות במנותק ממערכת הבחירות', אלא אם כן, וזו כבר תוספת שלי, לוח הזמנים יהיה כזה שנסיים את העבודה שלנו וזה כבר יהיה ממש בימים האחרונים".

האם להערכתך הוא יגיש את את השימוע?

"תוכנית העבודה היא למסור את הודעת השימוע לרה"מ, להזמין אותו לשטח את טענותיו, להודיע לו ולציבור על ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום. זה יהיה במהלך חודש פברואר לקראת סוף חודש פברואר".

בחודש פברואר הוא יגיש כתבי אישום?

"זו פרוצדורה שכיחה. הוא יגיד 'החלטתי להגיש נגדך כתב אישום בסעיפים האלה והאלה בכפוף לשימוע, החומר יועבר אליך ובתיאום עם הפרקליטים שלך נשמע את הטענות שלך'".