יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, הורה היום (ראשון) לשר החינוך נפתלי בנט להסיר מודעות קמפיין של משרד החינוך בנושא צמצום הצפיפות בכיתות בתקופתו מאחר ומדובר בתעמולת בחירות אסורה, וחייב את משרד החינוך ב-10,000 שקלים הוצאות. השופט קיבל במלואה עתירה שהגיש בנושא עו"ד שחר בן מאיר, שטען שהתשדיר כלל נתונים לא נכונים והתפארות, והמידע לא שיקף את השינויים בנושא הצפיפות בכיתות."בהינתן אופיים התעמולתי של התשדיר ושל ההפניות אליו ומכוח העובדה כי הפקתם והפצתם נעשו מכספי ציבור ותוך שימוש בכנסי ציבור-מסקנתי היא כי התשדיר וההפניות היו בבחינת תעמולת בחירות אסורה", קבע השופט מלצר בהחלטתו.השופט קבע כי התשדיר לא יפורסם בשנית ולא יקודם וכן יוסר מכל אתר אינטרנט הנמצא בשליטת משרד החינוך בתוך שבוע מיום פרסום ההחלטה. כמו כן בתוך שבוע ימים יוסר הכיתוב "תכנית בנט" או "מתווה בנט" מכל פרסום באינטרנט שבשליטת המשרד.מדובר בתשדיר שהופץ על ידי משרד החינוך, באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, במסגרת קמפיין שזכה לשם "דברים זזים בחינוך". הקמפיין נועד להביא לידיעת הציבור את דבר קיומן של תוכניות להפחתת הצפיפות בבתי הספר. עו"ד בן מאיר טען בפני ועדת הבחירות שהתשדיר כלל נתונים לא נכונים, הייתה בו התפארות והמידע בתשדיר לא שיקף את השינויים האמיתיים בנושא הצפיפות בכיתות. הוא אף צרף לעתירתו לוועדה עדות של מומחה בנושא.בשל כך, טען בן מאיר כי התשדיר הוא תעמולת בחירות, המוגשת לציבור באמצעות מימון ציבורי, דבר האסור על פי חוק התעמולה (סעיף 2א). משרד החינוך ובנט טענו בפני השופט מלצר שלא מדובר בתשדיר שעלה בתקופת בחירות, שהיזמה לתשדיר לא הייתה פוליטית אלא של אגף פרסום ויחסי ציבור של משרד החינוך, שהוא הוכן והופק ללא מעורבות של נבחרי ציבור וכי הוא נועד להדוף את השגות ההורים, שנשמעו באותה תקופה, וכונו: "מחאת הסרדינים". באשר למספר הילדים בכיתות, במשרד החינוך טענו שהמידע בתשדיר היה מדויק.השופט מלצר קובע בהחלטתו, כי הנתונים שהוצגו בתשדיר לכאורה לא שיקפו בהכרח את מצב הדברים בדבר יישום תכנית צמצום מספר התלמידים בכיתות וכי הקטנת כיתות הלימוד בפועל לא הייתה בסדרי הגודל ובשיעורים המוצגים בתשדיר. לכן קבע השופט כי פרסום שכזה איננו עולה בקנה אחד עם אמות מידה של אוביקטיביות וניטרליות הנדרשים לצורך מסירת מידע לציבור.מלשכת השר בנט נמסר: "השר בנט גאה במהלכים שהוביל בתקופת כהונתו כשר החינוך, מצמצום מספר התלמידים בכיתה ועד הוספת מעל 5,000 סייעות בגני הילדים. מהלכים אלו היטיבו עם מיליוני הורים וילדים במדינת ישראל. לעניין העתירה, מדובר בתשדיר אינפורמטיבי שניזום על ידי האגף המקצועי במשרד החינוך על מנת להנגיש את מידע חשוב ורלוונטי לציבור, ללא כל אזכור של השר או השתתפותו, בימים שאינם תקופת בחירות וכפי שנעשה בתקופת כל שר אחר ובכל משרד ממשלתי. יחד עם זאת, אנו מכבדים את החלטת השופט ונפעל על פיה".