מבקר המדינה, יוסף שפירא, הטיל על יו"ר מרצ, ח"כ תמר זנדברג קנס בסך 2,000 שקל בגין חריגה של  11,913 שקלים בתקרת ההוצאות המותרות למתמודדים בפריימריז לראשות מרצ, שהתקיימו במרץ 2018. שפירא ציין, כי תקרת ההוצאה המותרת לכל מועמד היתה 330,162 שקל.


"בהתחשב בהיקף החריגה מתקרת ההוצאות ובהסברי המועמדת הורה מבקר המדינה למועמדת להעביר לאוצר המדינה 2,000 שקל", ציינו מחברי הדו"ח.
עם זאת, בדו"ח צויין, כי זנדברג הסתייעה במהלך הבחירות המקדימות בייעוץ מגורם חיצוני, אבל לא דיווחה על כך כתרומה בשווי כסף באתר משרד מבקר המדינה במועד, כנדרש בחוק. רק בעקבות החשיפה בתקשורת על העסקת היועץ החיצוני, כללה זנדברג את העסקתו בדו"ח הסופי שהוגש.


כזכור, לאחר נצחונה של זנדברג בפריימריז לראשות מרצ פרצה סערה ציבורית, כאשר נחשף שיועץ התקשורת המזוהה על הימין, משה קלוגהפט, נתן ייעוץ לזנדברג. 

"לאחר שמבקר המדינה בחן את הנסיבות והסברי המועמדת לדיווח המאוחר ומאחר שהתייחסויותיהם של המועמדת והיועץ הניחו את דעתו, המבקר לא מצא שיש בנסיבות האמורות כדי לקבוע, כי המועמדת לא ניהלה את חשבונותיה לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה בעניין זה", ציינו מחברי הדו"ח בהחלטה שלא להטיל על זנדברג קנס כספי בגין אי הדיווח הראשוני של העסקת היועץ. בדו"ח הביקורת צוין עוד, כי מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות במרצ היה 31,680 ש"ח.  ביום 22.3.18 התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה. מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות היה 31,680.
תשעה מועמדים הגישו למוסדות המפלגה הודעה רשמית על מועמדותם לתפקיד יו"ר המפלגה : אבי בוסקילה, אילן גילאון, זהבה גלאון, אבי דבוש, תמר זנדברג, דוד נוה, אופיר פז דה פורטוגייז, אימרי קלמן ודוד קשני. בטרם מועד הבחירות הודיעו חמישה מועמדים: אילן גילאון, זהבה גלאון, אבי דבוש, דוד נוה ואימרי קלמן על פרישתם מההתמודדות. 
 
לגבי מועמד נוסף בפריימריז, אבי בוסקילה, נקבע בדו"ח, כי הגירעון שלו הסתכם על פי דיווחיו ב-181,333 שקל. לאחר תקופת הבחירות הוא גייס תרומות בסך 98,281 ש"ח שנועדו לכיסוי הגירעון, אולם לא הצליח לכסות את הגירעון במלואו ולפרוע את חובותיו לספקים במלואם בתוך חמישה חודשים מתום תקופת הבחירות כנדרש בחוק.
"בהתחשב בהסברי המועמד ובפעולות שנקט לצמצום הגירעון שנוצר - הורה מבקר המדינה למועמד להעביר לאוצר המדינה 2,000 שקל", הסבירו מחברי הדו"ח את ההחלטה להטיל על בוסקילה קנס נמוך יחסית, בדומה לזה של זנדברג. מבקר המדינה ציין עוד כי שאר המועמדים ניהלו את חשבונותיהם לפי הוראות החוק והנחיות משרדו.

ממרצ נמסר בתגובה: ״מערכת בחירות חסרת תקדים בהיקפה הסתיימה בדוח חיובי ותוך עמידה בכללים ובהנחיות מבקר המדינה. חריגה קטנה של פחות מ3% טופלה ובסך הכל מדובר בסיום מוצלח של מערכת הבחירות״.