מבקר הליכוד, עורך הדין שי גלילי, פנה לוועדת הבחירות של המפלגה בעקבות החשד הכבד לזיופים שעלה לאחר שנמצאו סתירות בין תוצאות האמת למספר המצביעים. כך למשל, מתאר לגילי כי שר התחבורה ישראל כץ זכה ב-1,061 קולות בעיר נתיבות, בזמן שהמספר הכולל של המצביעים באותה קלפי עמד על 1,047. בחברון זכה השר זאב אלקין ל-75 קולות, על אף שמספר המצביעים הכולל היה 67 בלבד. 

"לא יכולתי למצוא כל הסבר סביר לאי התאמה כה קיצונית בין 'תוצאות האמת' לבין התוצאות שנרשמו במחשב המרכזי ויוחסו למועמדים השונים", כתב גלילי. "יתכן כי כל הדבר נבע משגגה וייתכן והדבר נעשה במכוון. בין ובין כך, מדובר בפגם חמור, בהתחשב בכך שאף אחד מחברי ועדת הבחירות ו/או המשקיפים בחדר הספירה לא ידע על כך ולא יכל היה לאתר מעשים אלו בזמן אמת".
עוד כתב גלילי, כי "אציין לדידי, כי מקור הליקוי נובע בעיקר מכך שכל הליך הזנת הנתונים נעשה סימולטאנית ע"י מספר עובדי כח אדם במספר עמדות, באופן שהנוכחים בחדר לא יכלו לעקוב אחר מעשיהם אחד לאחד וכי לא היה כל אדם שהשקיף על מעשיהם באופן שוטף בכל עמדה ועמדה".

גלילי מוסיף כי ספירת הקולות בכמה קלפיות באופן סימולטאני היא פגם המונע בקרה אמיתית על דרך הפקת תוצאות הבחירות. לדבריו, אי ההתאמות המובהקות שעולות בין התוצאות מטילות ספק בתוצאות הבחירות שאושרו ע"י ועדת הבחירות, "באופן המעלה חשדות כי התוצאות האמורות עברו שינויים בעת תהליך הזנת הנתונים - ולמצער אינן משקפות את תוצאות האמת שנספרו בקלפיות".
גלילי ביקש בסוף מכתבו להורות על ספירה חוזרת של הקלפיות, במסגרתה יוזנו התוצאות תחת פיקוח למחשבים. הוא מוסיף כי אין בסמכותו להורות על כך בעצמו, אולם במידה ולא ייספרו הקלפיות מחדש, הוא יעתור לבית הדין של המפלגה על מנת להוציא צו שיורה לבצע את הספירה המחודשת.