יו"ר "הימין החדש", שרת המשפטים איילת שקד והמנהיגה החברתית של דרום תל אביב שפי פז יצאו היום (שלישי) עם תכנית מקיפה לפתרון בעיית המסתננים והוצאתם מישראל.

במסיבת עיתונאים משותפת בגינת הרציפים בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב הכריזו תושבי דרום העיר, בהנהגת פז, על תמיכה בלתי מסויגת ב"ימין החדש", כחלק מהעבודה המשותפת בין שקד ובנט לתושבי דרום העיר במטרה להוציא את המסתננים מישראל ולהביא רווחה לתושבים.

שקד פתחה את מסיבת העיתונאים ואמרה כי היא מתחייבת באמצעות "הימין החדש" לחוקק מחדש את חוק המסתננים ולעודד יציאה מרצון, לשקם את דרום תל אביב ולבצע אכיפה של חוק הפיקדון והיטל על המסתננים". עוד ציינה השרה, כי יש אפשרות להוציא כמות גדולה של מסתננים ואז תושבי דרום תל אביב יוכלו "לשוב לחיות בביטחון".שקד העריכה כי בניגוד להערכת רשות האוכלוסין וההגירה לפיה יש בישראל כולה 40,000 מסתננים, רק בת"א יש כמות כזו. היא הדגישה כי יש לפעול בצורה מדורגת ומשולבת, באמצעות עידוד יציאה למדינה שלישית כמו אריתראה, פתיחת מתקן "חולות" לטווח הארוך וחקיקה מחודשת של חוק המסתננים. על פי שקד, התוכנית תהיה חלק מההסכם הקואליציוני וכל השותפות לו "יוכלו לחיות איתו".

"דרום תל אביב היא לא החצר האחורית של מדינת ישראל. לתושבים מגיע לחיות בשקט ובשלווה בלי תחושת זרות בביתם", אמרה. "לצערי בג"ץ פסל שלוש פעמים חוקים להעברת מסתננים לתקופה ארוכה למתקן חולות. אלו היו התערבויות מיותרות של בג"ץ במדיניות הממשלה. הוא הקנה לעצמו סמכות בלי לקבל אחריות. בקדנציה הנוכחית התחלנו לפעול בעניין. לצערי לא יתקיים שיתוף פעולה מצד מרכיבי הקואליציה לחקיקת פסקת ההתגברות. בקדנציה הבאה נשלים את המהפכה, נוציא את המסתננים מישראל. שקד ציינה כי בטרם הפכה לשרה, פתחה לשכה לפניות הציבור בנושא המסתננים בדרום תל אביב.

פז אמרה, כי "אנחנו צריכים ימין חזק. אנחנו צריכים את איילת שקד במשרד המשפטים. אנחנו צריכים בג"ץ אחראי שטובת העם לנגד עיניו. צריכים לחזור למתכונת הנכונה של איזונים ובלמים של הרשויות uריבונות ישראלית בכל פינה של ארץ ישראל, כולל שכונות דרום תל אביב". 
במהלך מסיבה העיתונאים התגודדו פעילי "מרצ" שקראו קריאות ביניים, הביעו תמיכה במסתננים ומחו נגד הכוונה להוצאתם. עימותים מילוליים התפתחו בין הצדדים אך השוטרים יצרו חיץ בין המחנות.
דורון אברהמי, ממובילי המאבק להוצאת המסתננים: "כל השנים הייתי עם הליכוד אבל התחושה היא שנטשו אותנו. עברנו לימין החדש וביחד נשתף פעולה להחזרת המסתננים והשבת השלום לדרום ת"א. באנו לכאן כדי להעלות את המאבק שלנו שלב ולהתחבר לימין החדש מתוך מטרה ששם יעזרו לנו ליישם את שיקום דרום העיר. דרום תל אביב תפסיק להיות פח הזבל והחצר האחורית של מדינת ישראל".

שקד ופז הציגו את תכנית ה"ימין החדש" למשא ומתן הקואליציוני בעניין המסתננים. על פי התוכנית, הממשלה תפעל לקדם פסקת התגברות רחבה בחוק-יסוד: החקיקה ותתחייב שלא לחתום על כל הסכם עם נציבות האו"ם לפליטים אשר יכלול קליטה של מסתננים לא חוקיים בישראל.

כמו כן, "הימין החדש" יפעל לתיקון חוק הכניסה לישראל כך שבית הדין לעררים ובתי המשפט לא יהיו מוסמכים להורות על מתן מעמד תושבות למסתננים ולמהגרים ששוהים בישראל בניגוד לחוק הכניסה לישראל. בנוסך נקבע, כי הממשלה תפעל להקמה ולמימון של גנים ובתי ספר במתכונת דומה לבתי ספר בין-לאומיים ודיפלומטיים, עבור ילדים חסרי מעמד השוהים בישראל באופן ארעי, עד שיחזרו לארצם. הלימודים יתקיימו באנגלית ובמידת האפשר גם בשפת המוצא.

עוד החלטות שהתקבלו ומובאות בתוכנית: הממשלה תפעל להקמת קבינט לענייני הגירה ותקים ועדה מתמדת בראשות נציג ראש הממשלה לבחינת רפורמות ממשלתיות וחוקיות שימנעו הגירה לא חוקית ובה תיוצג כל אחת מסיעות הקואליציה. הממשלה גם תפעל להוציא לפועל את החלטת הממשלה שהתקבלה למימון שיקום דרום תל אביב ותוסיף 20 מיליון שקלים על החלטה זו למימון קליניקה משפטית לסיוע לתושבי דרום תל אביב.

עוד נקבע, כי מנגנון אכיפת חוק הפיקדון יתוקן בחקיקה ראשית תוך שלושה חודשים, וסעיפיו יחולו גם על מבקשי מקלט מכל העולם שאינם מסתננים כהגדרתם בחוק למניעת הסתננות (על בסיס המתווה של המרכז למדיניות הגירה ישראלית).

כמו כן, הממשלה תתחייב להשאיר את היטל העובדים הזרים, ככל שהוא נוגע למסתננים, על כנו, ותתחייב להפנות את כספי המסים שנגבים מכוח היטל זה לחיזוק פעילות רשות האוכלוסין וההגירה וכן למימון הרחקת מסתננים למדינות מוצאם ומדינות שלישיות.