הכנסת ה־20 (הקודמת) היא שיאנית החקיקה בכל הזמנים. במהלך כהונתה הונחו על שולחנה 5,997 הצעות חוק פרטיות ו־393 הצעות חוק ממשלתיות, שמתוכן אושרו 625 חוקים. כך עולה מדוח מיוחד שפרסם אתמול היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון, לרגל סיום כהונתה של הכנסת ה־20 ולרגל השבעת הכנסת ה־21 מחר.מרבית הצעות החוק הפרטיות נותרו בגדר "הצהרות חוק" בלבד ולא קודמו מעבר לשלב הראשוני של הנחתן על שולחן הכנסת. מדובר במספר עצום של 4,646 הצעות חוק פרטיות, שהליך החקיקה בהן כלל לא החל אף שאחדות מהן זכו לכותרות ולסיקור בכלי התקשורת. מדובר בכ־77% מכלל הצעות החוק הפרטיות שהוגשו.אשר למספר הצעות החוק הפרטיות שצלחו את הליך החקיקה כולו ונכנסו בסופו של דבר לספר החוקים: הנתונים מראים כי רק 4% מכלל הצעות החוק הפרטיות (246) אושרו בסופו של דבר בקריאה שנייה ושלישית. ניתוח של הצעות החוק הפרטיות שזכו לקידום מצביע על יתרון ברור לחברי הקואליציה: יוזמיהן של 63% מתוך 246 ההצעות שהפכו לחוקים השתייכו לקואליציה, בעוד יוזמיהן הראשונים של 37% מההצעות שהפכו לחוקים באו מקרב האופוזיציה.כשמנתחים את כלל החוקים שמקורם בהצעות חוק פרטיות (246 חוקים) ובוחנים את הרכב רשימת המציעים כולה, ולא רק את היוזם הראשון, עולה כי 60% מהם מקורם בהצעות חוק שהוגשו בשיתוף פעולה בין ח"כים מסיעות הקואליציה ומסיעות האופוזיציה (148 חוקים). רק 31% מקורם בהצעות חוק ביוזמת ח"כים מהקואליציה בלבד (76 חוקים), ו־9% ביוזמת ח"כים מסיעות האופוזיציה בלבד (22 חוקים).חמשת הנושאים העיקריים שבהם התמקדה החקיקה בכנסת ה־20 הם ערכאות שיפוטיות. כך למשל, חוקים העוסקים במערכת המשפט בהיבטים כגון סמכויות בתי משפט ובתי הדין הציבור, בריאות הציבור (למשל, חוקים שעניינם בריאות, סמכויות פיקוח בענייני בריאות ומניעת עישון), משפט פלילי (למשל, חוקים שעניינם עונשין, מאבק בטרור ואיסור הלבנת הון), רווחה (למשל, חוקים שעניינם זכויות ומתן תגמולים) וחוקים שעניינם מיסוי.