סיעת "כחול לבן" הגישה הערב (שני) למזכירות הכנסת ארבע הצעות חוק שעמדו במוקד הבטחות המפלגה לבוחריה: חוק הקלון, חוק הגבלת כהונת ראש ממשלה, חוק איסור כהונה עם כתב אישום והקמת ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות. בנוסף, מרבית חברי הכנסת של סיעת כחול לבן הגישו היום הצעות חוק רבות משלהם. בראש ההצעות הסיעתיות חתומים כל אחד מארבעת ראשי המפלגה. כל אחד חתם על הצעה אחרת ואחריו כל חברי הסיעה.

הצעת "חוק הקלון", שהיא תיקון לחוק יסוד הממשלה, קובעת כי "לא יתמנה לתפקיד ראש ממשלה, שר או סגן שר, מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון. אם הורשע ראש הממשלה בעבירה פלילית וקבע בית המשפט שיש עם העבירה קלון, תיפסק כהונתו של ראש הממשלה ויראו את הממשלה כאילו התפטרה ביום מתן פסק הדין".
 
בדברי ההסבר להצעה נאמר כי "השחיתות השלטונית הפכה לאיום אסטרטגי על החברה ועל הדמוקרטיה הישראלית. היא מביאה להעדפה של אינטרסים פוליטיים, אישיים וכלכליים על פני נבחרי ציבור, שהם נאמניו, ולנגד עיניהם האינטרס הציבורי. השחיתות השלטונית חותרת תחת אמון הציבור במוסדות השלטון ובשיטה הדמוקרטית. השחיתות הציבורית נוגסת בשוויון ההזדמנויות וסותרת את חובת הנאמנות של נבחרי הציבור ומשרתיו לציבור. היא פוגעת בלכידות החברתית, באיכות החיים של אזרחי המדינה ותושביה ובצמיחה הכלכלית. הדרך היחידה להבטיח את אמון הציבור היא בשמירה על טוהר המידות ועל שלטון החוק ובהרחקת מי שסרח מהעולם הציבורי".


הצעת חוק זו קובעת כי ראש ממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת או ראש רשות שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להתמודד עוד בבחירות לכנסת או לרשות מקומית או לכהן בתפקיד ראש ממשלה, שר, סגן שר או ראש רשות.
 
נציגי הסיעה. צילום: אסתי דזביוזוב/TPSנציגי הסיעה. צילום: אסתי דזביוזוב/TPS


הצעת חוק נוספת שהוגשה מגבילה את כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד. בדברי ההסבר נכתב כי "הגבלה כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות רצופות בלבד מייצרת, מצד אחד, אפשרות לתחלופה בשלטון, ומצד שני, מבטיחה יציבות שלטונית, שכן התמריץ של ראש הממשלה הוא לשמר את הקואליציה שלו ולא למהר לבחירות נוספות".

הצעת חוק שלישית נוגעת להתפטרות ראש ממשלה מתפקידו במקרה שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה מסוג פשע. ההצעה נוגעת גם לשר או סגן שר. יש להסביר כי חוק-יסוד: הממשלה בנוסחו כיום לא מחייב את התפטרותו של חבר ממשלה בשלב הגשת כתב האישום, אלא רק לאחר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון. עם זאת, לפי הלכות משפטיות של בית המשפט העליון שהשתרשו היטב בשיטתנו, ראש הממשלה מחויב לפטר שר שהוגש נגדו כתב אישום חמור. לכן, מוצע לעגן בחוק-יסוד: הממשלה שתי נורמות: עיגון חקיקתי של ההלכה המשפטית בדבר התפטרות שר או סגן שר שהוגש נגדו כתב אישום חמור, וכן יצירת כלל חדש בדבר התפטרות ראש ממשלה במקרה שהוגש נגדו כתב אישום חמור.

הצעת החוק הרביעית שהגישה "כחול לבן" קובעת כי יש להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקירת רכש ספינות השיט והצוללות לחיל הים. על פי ההצעה, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה יודיע על כך לנשיא בית המשפט העליון שיקים את הוועדה ויקבע את סדרי עבודתה.

בדברי ההסבר נכתב כי "בתהליך קבלת ההחלטות בנושא עסקה רכש הצוללות וכלי השייט נפלו פגמים רבים שחלקם כבר פורסמו. בנוסף, אישורו של רה"מ למכור צוללות מתקדמות למצרים, מעלה שאלות קשות לגביי עצם ההחלטה, החלטה שנעשתה מבלי שאף אחד מהצמרת הביטחונית של ישראל היה שותף לה". 
 
ביטון. צילום: חוסן לישראלביטון. צילום: חוסן לישראל

"תהליך קבלת ההחלטות בשני הנושאים האלה הוא קריטי לביטחון הלאומי של ישראל. קיים חשש כבד שבנושאים שהם בלב הביטחון האסטרטגי של המדינה התקבלו החלטות ממניעים שאינם ברורים וייתכן אף פליליים. עד היום ראש הממשלה מסרב לענות מדוע הוא אישר לגרמניה למכור צוללות מתקדמות למצרים מבלי שאף אחד ידע על כך בזמן אמת". 
עוד נאמר כי "אי לכך, הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית שתגיע לחקר האמת היא צורך השעה. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך להתנהל מבלי לפזר את עננת השחיתות ומהפגיעה האפשרית בקודש הקודשים שלנו. הבטחון שלנו". ההצעות שהוגשו הן הצעות סיעתיות, שעל כל אחת מהן חתומים כל 35 חברי הכנסת של הסיעה.

חברי הסיעה הגישו עשרות הצעות חוק חדשות
 
כאמור, מרבית חברי הכנסת של סיעת כחול לבן הגישו היום הצעות חוק משלהם. הח"כים הוותיקים הגישו הצעות שעלו בכנסת היוצאת ולא אושרו. כך למשל ח"כ מאיר כהן הגיש 30 הצעות חוק. ח"כ פנינה תמנו שאטה הגישה הצעת חוק לשלילת חלקו בדירה המשותפת של רוצח בת זוגו כדי שיוותר ליתומים, הצעת חוק הרחבת פטור מארנונה בזמן שירות לחיילים בודדים, ואיסור פרסומים נפגעים בטרם היוודע למשפחות, כולל החמרת ענישה.

חיימוביץ'. צילום: תומר נויברג, פלאש 90חיימוביץ'. צילום: תומר נויברג, פלאש 90


ח"כ חילי טרופר (כחול לבן) הגיש הצעת חוק להגבלת תשלום בעד חנייה במוסד רפואי (מפעילי חניונים שמשמשים חולים שבאים למוסד רפואי לא יגבו סכום הגבוה מ-20 שח ליום). בנוסף, הוא הגיש את חוק הדיור הציבורי - זכאות לדיור ציבורי ראוי לחסרי דיור וסיוע ריאלי בשכר דירה במידה ולא נמצאה דירה תוך 20 יום ממועד הבקשה.
 
ח"כ מיקי חיימוביץ' הגישה הצעת חוק לתיקון חוק צער בעלי חיים, האוסרת משלוחים חיים לשחיטה לשם ייצור בשר. מטרת ההצעה היא להפסיק את הסבל החמור והמיותר שנגרם למאות אלפי בעלי חיים שמיובאים לישראל במסעות קשים ואכזריים רק על מנת להישחט בסוף הדרך.
 
ח"כ טרופר. צילום: חוסן לישראלח"כ טרופר. צילום: חוסן לישראל

ח"כ צביקה האוזר הגיש הצעת חוק המאפשרת לישראלים השוהים בחו"ל (ונמצאים בפנקס הבוחרים) להצביע ביום בחירות, במידה והם הצביעו ביום הבחירות הקודם. חשוב להדגיש שלא מדובר בתקדים כי הדבר קיים לדיפלומטים ובשגרירויות הישראליות מסביב לעולם. בנוסף, ח"כ יועז הנדל הקיום היום שתי שדולות בראשותו - שדולת רמת הגולן ושדולה למען הבקעה וצפון ים המלח.

צביקה האוזר. צילום: מרק ישראל סלםצביקה האוזר. צילום: מרק ישראל סלם


ח"כ מיכאל ביטון הגיש הצעת חוק לאיסור גביית כסף מהורים בחינוך הממלכתי של המדינה, שהיא לדבריו הצעת חוק לחינוך חינם אמיתי וכן הצעת חוק לביטול הפגיעה בעיירות פיתוח בארנונה של ממשלה. 

לקראת יום השואה הגישה חברת הכנסת הטרייה מירב כהן הצעת חוק בה הציעה לקבוע כי אזרח ותיק המקבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק הטבות לניצולי שואה או חוק נכי המלחמה בנאצים, לרבות אזרח ותיק שהשתתף בשירות מלחמתי כהגדרתו בחוק האמור או לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 100% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, העירונית והבין-עירונית, על כל סוגי הכרטיסים.

לדברי ח"כ כהן, אוכלוסייה מיוחדת זו המונה כ-200 אלף ניצולי שואה, 15,000 ונכי המלחמה בנאצים וכ-1000 אסירי ציון, שברובה משתמשת בתחבורה הציבורית באופן יומיומי, ראוי שתהיה זכאית לפטור מדמי הנסיעה בתחבורה ציבורית.

מירב כהן. צילום: חוסן לישראלמירב כהן. צילום: חוסן לישראל


כהן אמרה כי "הצעת חוק זו נועדה להיות שלב נוסף בהכרה בסבל של ניצולי השואה ובזוועות שעברו, ובהכרת תודה לגיבורי מלחמת העולם השנייה. הפטור המוצע מדמי נסיעה בתחבורה ציבורית בהצעת חוק זו יאפשר לאוכלוסייה זו לפנות חלק מהכנסתם שבמקרים רבים מבוססת בעיקר על קצבאות שאינן גבוהות במיוחד, לשימושים יום-יומיים הכרחיים אחרים".