אחרי שהבטיחו כי הקדנציה הקרובה תחולל שינויים דרמטיים במצוקת הדיור החרדית, חברי הכנסת של יהדות התורה מתחילים לתכנן את הדרישות הקואליציוניות בתחום הדיור שבמרכזן דרישה מקצועית להעברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ממשרד האוצר למשרד השיכון.כמו כן, הם מציגים דרישה קואליציונית לחייב ראשי ערים בהקצאת בנייה לחרדים במסגרת הסכמי גג. לצד זאת, דורשים ביהדות התורה להעביר את רשות מקרקעי ישראל, חברת דירה להשכיר והרשות להתחדשות עירונית לידי משרד השיכון, כאשר הם מציינים כי הדרישה באה על רקע מקצועי שיטיב עם האוכלוסייה כולה.ח"כ יעקב אשר, לשעבר ראש העיר בני ברק, נחוש לקדם את ההסכמים הללו יחד עם שותפיו במפלגה החרדית: "אנחנו תמימי דעים בנוגע לדרישות בתחום הדיור, וכעת גם קיבלנו חיזוק נוסף בדמותו של יצחק פינדרוס שנכנס לכנסת עם המנדט השמיני. הוא מכיר את התחום מתפקידיו הקודמים ואני מאמין שהוא ייכנס בסופו של דבר לכנסת, למרות העתירה שערערה את הצטרפותו. ישבנו ארבעת חברי הכנסת של 'דגל התורה', גם עם נציגי 'אגודת ישראל', וסכמנו את הדרישות בכל הנושאים. לכל תחום יהיה צוות מו"מ שינהל אותו מול הליכוד".בנוסף לדרישות האמורות, אחת הדרישות שיזם ח"כ אשר תבטיח שלא ייחתם הסכם גג בלי נוכחות חרדית: "ראשי ערים מדירים אותנו. ישנם ראשי ערים שזה מגיע מהשקפת עולם של הדרת חרדים קלאסית, אבל ישנם גם כאלה ש'מוותרים' על אוכלוסייה דלת אמצעים שדרושות לה בתי כנסת, מבני ציבור ופינוי אשפה בהיקפים גדולים. בהסכם הקואליציוני הקרוב אנו עומדים לדרוש שיפוי של המדינה כלפי הרשויות בנושא בניית מוסדות ציבור, פינוי אשפה וארנונה כדי שראשי הערים לא ייפגעו מכך. כדי להתמודד גם עם ראשי הערים שמונעים משנאת חרדים, אנו דורשים לעבות את האוכלוסייה החרדית בערים המעורבות באמצעות הקצאה מוקדמת של 15% או מספר מינימלי של יח"ד למגזר החרדי בכל הסכם גג שייחתם. לא נקבל בשום צורה שייבנו ערים שידירו את רגלי החרדים מהן".