לשכת ראש הממשלה והשר יריב לוין, העומד בראש צוות המשא ומתן הקואליציוני מטעם הליכוד, אומנם הודיע בשבוע שעבר ש"נושא החסינות לא יהיה חלק מההסכמים הקואליציוניים", אבל לפחות מאתמול הצעת חוק החסינות שיזם ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) מונחת באופן רשמי על שולחן הכנסת.

 

אתמול התכנסה נשיאות הכנסת, המורכבת מהיו"ר יולי אדלשטיין וסגני היושב ראש, ואישרה להניח על שולחן הכנסת 201 הצעות חוק שהגישו חברי כנסת שונים. ההצעה ה-201 שאושרה היא הצעת חוק החסינות שיזם יו"ר הועדה המסדרת, ח"כ מיקי זוהר.


ההצעה הוגשה בכנסת הקודמת, אך לא קודמה, וכעת היא הונחה מחדש וזכתה ל"פ" - רישום במחלקה המשפטית של הכנסת המאפשר בעצם להתחיל לקדם במסלול החקיקה: פ/21/201.
 
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 (להלן – חוק החסינות) קבע בנוסחו המקורי כי חבר הכנסת לא יועמד לדין פלילי בשל אשמה שנעברה בזמן היותו חבר הכנסת או לפני שהיה לחבר הכנסת, אלא לאחר שניטלה ממנו החסינות לגבי האשמה הנידונה. בהתאם לסעיף האמור, לצורך הסרת חסינות מחבר הכנסת היה על היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה בעניין זה לוועדת הכנסת והצעת הוועדה בדבר הסרת החסינות הובאה לאישור מליאת הכנסת".
"בשנת 2005 תוקן חוק החסינות בהקשר זה. על פי התיקון האמור, כתב אישום נגד חבר הכנסת מוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה, שמוסר עותק מכתב האישום לחבר הכנסת, ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת. לאחר מסירת כתב האישום כאמור, רשאי חבר הכנסת בתוך 30 ימים לבקש שהכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, תקבע כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום בשל אחת או יותר מהעילות הקבועות בחוק. מוצע להשיב את המצב המשפטי שהיה קיים טרם תיקון החוק בשנת 2005 ולקבוע כי לצורך הגשת כתב אישום נגד חבר הכנסת יהיה צורך בהסרת החסינות על ידי הכנסת, על פי הצעת ועדת הכנסת".
 
ח״כ שלי יחימוביץ אמרה בתגובה: "הנחת חוק החסינות בידי ח״כ מיקי זוהר, שלוחו הישיר של נתניהו, חושפת את פעולת ההסוואה השקרית של  הימים האחרונים, ומהווה עדות ברורה לכך שמטרת העל של המו״מ הקואליציוני היא מילוט ראש ממשלה מושחת מאימת הדין תוך הרס הדמוקרטיה הישראלית. על כל אדם נקי כפיים להיות מגוייס כעת להצלת המדינה מידיו של מי שרומס אותה לצורך הצלת עורו".

יצויין כי גם ח"כ בצלאל סמוטריץ (איחוד מפלגות הימין) מתכוון לקדם הצעת חוק פרטית דומה.