המחאה מתגברת: למעלה מ-100 מומחי משפט מהאקדמיה הודיעו הבוקר (רביעי) על הקמת הקואליציה של הפקולטות למשפטים למען שלטון החוק, ותוך פחות מ-24 שעות מהקמתה, הצטרפו אליה כ-130 מרצות ומרצים למשפטים. בתוך כך, ארגון אדם טבע ודין פנה אמש במכתב לכל חברי הכנסת בקריאה לשמור על מעמדו ועצמאותו של בית המשפט העליון.

בהודעתם מסרו חברות וחברי הפורום: "יש בינינו דעות שונות בנושאים כגון שפיטות, ביקורת שיפוטית והיחסים הראויים בין הכנסת, הממשלה ובית המשפט. אולם כולנו מאוחדים בדעה המקצועית שחלק מהתוכניות המקודמות, לפי הדיווחים, במסגרת המשא ומתן הקואליציוני, הן יוזמות מסוכנות ביותר שיסבו נזק בלתי הפיך לשלטון החוק ולמסגרת הדמוקרטית של ישראל".

"כחוקרי משפט", נכתב עוד, "תפקידנו הוא בדרך כלל לבקר את הפסיקה ואף את בתי המשפט ולהציע תיקונים וביקורות בונות. אין גוף שהוא חסין מביקורת, כולל בית המשפט. אולם חלק מהיוזמות המקודמות, לפי הדיווחים, אינן באות לתקן ולשפר את מערכת המשפט והן עלולות לפגוע בעצמאותה ולהחליש את יכולתה למלא את תפקידה החיוני בדמוקרטיה. יתרה מזאת, נראה שהן באות לפגוע ביכולתה של מערכת המשפט הפלילי להעמיד לדין ולשפוט משפט צדק חשודים בפלילים, ללא משוא פנים וללא חשש. אלה הן פגיעות קשות ביסודות הבסיסיים ביותר של שלטון החוק והשוויון בפני החוק. כמו כן, לפי הפרסומים, יש כוונה להעביר שינויים דרמטיים במבנה השלטון בישראל בהליך מזורז (של "בליץ חקיקתי") באופן שאינו מאפשר התייעצות רחבה, דיאלוג בין הרשויות ושקילת ההשלכות של אותם שינויים. אנו מוטרדים על כן גם מהתהליך המסתמן לנגד עינינו".
 
"לבסוף", המשיכו מומחי המשפט, "אי אפשר להתעלם מכך, שהשינויים המוצעים נגועים, בין היתר, בשיקולים פסולים – כאלה הנוגעים לרצון להגן על נבחרי ציבור מסוימים מפני הליכים משפטיים – ונקודה זו מכתימה בכתם של שחיתות שלטונית את כל המהלך החקיקתי. חלק מההצעות המדווחות ביחס ליוזמות של מרכיבי הקואליציה, ביחד עם תהליך "הבליץ החקיקתי" שלהן, מעוררים לדעתנו חשש מהותי להרס מערכת המשפט. לפיכך, כל בנות ובני החברה הישראלית צריכים להתנגד אליהן, ללא קשר להשקפתם הפוליטית או להשקפתם בדבר שינויים באופן פעולת בית המשפט וביחסי הרשויות".

"החקיקה תסיג אותנו שנים לאחור"

ב"אדם טבע ודין" מתנגדים לכוונה העולה במו"מ הקואליציוני להעביר בקדנציה הקרובה את "פסקת ההתגברות, לפגוע במוסד מבקר המדינה ולהפוך את הוועדה לבחירת שופטים לוועדה פוליטית הכפופה לרשות המבצעת". במכתב אותו שלח מנכ"ל הארגון, עו"ד עמית ברכה, הוא מזהיר כי קידום ההצעות המועלות במסגרת המשא ומתן הקואליציוני יערער את יסודות המערכת המשפטית כמערכת חזקה אשר חיונית לשמירה על הציבור ועל הסביבה בישראל.
 
"כארגון הפועל כבר שלושה עשורים בכלים משפטיים לשם ההגנה על הסביבה, אדם טבע ודין מכיר על בשרו בעובדה שרק סמכותה העצמאית של הרשות השופטת לקבל החלטות, בלי שאלו יתהפכו בהתאם לגחמות פוליטיות כאלו ואחרות, כשמורא הדין הוא המורא היחיד לנגד עיניה, היא שאפשרה לקדם את זכויות האם והסביבה בישראל", נאמר במכתב.
 
באדם טבע ודין קוראים לחברי הכנסת לפעול לאלתר כדי למנוע את הפגיעה בעצמאות הרשות השופטת בישראל. מדינה מתוקנת המאמינה בהפרדת רשויות ובאיזונים ובלמים, מכבדת את החלטות הרשות השופטת שלה, את עצמאותה לקבל החלטות שאינן תלויות באינטרס פוליטי כזה או אחר ואת סמכותה הבלעדית לפרש את הדין", נאמר עוד במכתב.
 

"ללא רשות שופטת חזקה ועצמאית יירמסו זכויות הפרט בישראל. כל ניסיון להתגבר על החלטות בית המשפט העליון באמצעות פסקת ההתגברות כדי שהמחוקק יוכל להתגבר באופן בלתי ענייני ופוליט על כל החלטה שיפוטית, יפגע באופן אנוש בזכויות חברתיות וסביבתיות של הציבור בישראל. לא מדובר רק בשמירה אלא בהגנה על בריאותם וחייהם של תושבי ישראל מפני אינטרסים צרים ולא מ מאוזנים", אומרים באדם טבע ודין. בארגון מציינים כי כל ניסיון לקדם את פסקת ההתגברות ולפגוע בסמכות הרשות השופטת להיות המפרשת האחרונה של הדין, החוק, חוקי היסוד ועקרונות שלטון החוק יובלי את הארגון לבחון אפשרויות לעתור נגד חוקתיות החוק.
 
כזכור בחודש מאי בשנה שעבר חתמו 47 מרצים למשפט חוקתי וציבורי, מרוב הפקולטות ובתי הספר למשפטים, על "מכתב המרצים" שנשלח לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשרת המשפטים איילת שקד וליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, בדרישה להימנע מחקיקת "פסקת ההתגברות" בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לדבריהם, אם תתקבל ההצעה זו תהיה "בכייה לדורות".
 
"חקיקת פסקת התגברות שכזו תסיג אותנו שנים רבות לאחור ותגרור צמצום חמור של מידת כיבוד זכויות האדם במדינת ישראל", נכתב במכתב, עליו חתמו, בין היתר, פרופ' ברק מדינה, פרופ' יפעת ביטון, פרופ' סוזי נבות, פרופ' ארנה בן-נפתלי, פרופ' איל בנבנישתי, פרופ' גד ברזילי, פרופ' אייל גרוס, פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, פרופ' עמנואל גרוס, ד"ר יניב רוזנאי, פרופ' אמנון רייכמן, ד"ר יופי תירוש ורבים אחרים.
 
במסגרת המשא ומתן הקואליציוני עלתה דרישה לקדם את פסקת ההתגברות, והיא מופיעה בין הי תר בדרישות הקואליציוניות של איחוד מפלגות הימין. ח"כ בצלאל סמוטריץ' הניח הצעת חוק ברוח זאת בכנסת היוצאת והוא מתכוון לחדש את היוזמה גם בכנסת הנוכחית בתמיכת כל מרכיבי הקואליציה.
 
בהסכם הקואליציוני שנחתם בין מפלגות הליכוד והבית היהודי עם הקמת ממשלת ישראל השלושים וארבע, התחייבו הצדדים לתמוך בהוספת פסקת התגברות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כאשר הרוב שיידרש להתגברות יהיה של 61 חברי כנסת אולם לסיעת כולנו ניתן חופש הצבעה בנושא זה ובשל התנגדותה הנושא לא קודם. כעת מקווים בליכוד כי כל מרכיבי הקואליציה יתמכו בקידום פסקת ההתגברות.
 
פסקת ההתגברות מאפשרת לכנסת לחוקק ברוב חבריה (61) חוק שפסל בית המשפט בשל סתירה לדעתו לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. באופוזיציה טוענים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יבקש להשתמש בפסקת ההתגברות אם בג"צ יבקש לפסול החלטה של הכנסת להעניק לו חסינות.