היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, סירב היום (חמישי) לדחות פעם נוספת את השימוע של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. במכתב ששיגר היום ד"ר גיל לימון, עוזרו הבכיר של היועץ המשפטי לממשלה, אל עו"ד חדד, הוא הסביר כי "היועץ המשפטי לממשלה שקל את הדברים, ולאחר שקילת מכלול השיקולים והאינטרסים הרלוונטיים מצא, כי בנסיבות העניין אין הצדקה להיעתר לבקשה ולשנות מהמועדים שנקבעו לקיום השימוע, וזאת מהטעמים שפורטו בהרחבה במכתב".


בתוך כך, מנדלבליט ביקש מפרקליטי נתניהו לאשר לו עד יום שני הקרוב שרה"מ מתכוון להגיע לשימוע, והבהיר כי במקרה שלא יקבל תשובה מהם בנושא, ההחלטה הסופית בעניין "תתקבל על בסיס חומר הראיות הקיים בפניו". 

עם זאת, מנדלבליט גם סירב לחזור בו מהחלטתו לדחות בפעם הראשונה את השימוע, כאשר הגיש לבג"ץ את תגובתו המקדמית לעתירת התנועה לאיכות השלטון, הדורשת ממנו לקיים לאלתר שימוע לראש הממשלה בעניין תיקי החקירה שהתנהלו בעניינו.

 


בתמצית, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא ש"דין העתירה להידחות על הסף, בהיעדר עילה להתערבות בית המשפט במועד השימוע, שכן מדובר בסוגיה פרוצדוראלית המצויה בלב שיקול הדעת של גורמי התביעה ביחס לאופן ניהול הליכים פליליים".

 
במכתב הוסבר כי בתגובה צוין כי לאחר שהיועמ"ש שקל בכובד ראש את בקשת ראש הממשלה לדחות את השימוע, הוא החליט לקבוע את מועד השימוע לימים 2.10.19 ו-3.10.19, ונגד החלטה זו הוגשה העתירה.
 
מדלבליט ציין כי לאחר הגשת העתירה, פנה בא-כוחו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, וביקש כי נוכח החלטת הכנסת על התפזרותה ועל קיומן של בחירות נוספות ב-17 בספטמבר יידחה מועד השימוע למועד סביר לאחר קיום הבחירות. לפי הנטען בפניה, דחייה זו נדרשת מפאת הצורך בהיערכותו של ראש הממשלה עצמו לשימוע, ומפאת העובדה כי בתקופת הבחירות ובתקופת הקמת הממשלה שלאחריה, יהיה עסוק במיוחד, לאור תפקידו כיו"ר הליכוד, בצד היותו ראש ממשלת ישראל.
כזכור, מנדלבליט הודיע בחודש שעבר במכתב לבאי כוחו של נתניהו כי השימוע בעניינו, שהיה אמור להיערך במהלך חודש יולי, נדחה ל־2 ול־3 באוקטובר. במכתבו השיב מנדלבליט לפרקליטי נתניהו, שביקשו ארכה של שנה לקיום השימוע, בטענה כי הכמות של חומר הראיות היא גדולה מדי מכדי שיוכלו לעבור עליה עד יולי. 
 
ב-28 בפברואר פרסם היועמ"ש את החלטתו לגבי תיקי החקירות נגד נתניהו וקבע כי הוא יעמוד לדין, בכפוף לשימוע, בגין שוחד בתיק 4,000 ובגין הפרת אמונים בתיקי 1,000 ו-2,000.