לחץ להרכבת ממשלה: חברי כנסת מסיעות שונות בדקו אצל היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון, האם ניתן כבר עתה להתחיל להחתים 61 חברי כנסת על בקשה לנשיא המדינה להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת. כידוע הנשיא הטיל על יו"ר הליכוד בנימין נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה. לרשות נתניהו עומדים לצורך זה 28 ימים. לנשיא יש סמכות להאריך את המנדט ב-14 ימים נוספים.
 
אם נתניהו לא יצליח במלאכתו ויחזיר את המנדט לנשיא רשאי הנשיא להטיל את התפקיד על בני גנץ כשלרשותו יעמדו 28 ימים. והיה וגם גנץ יכשל, תיכנס הכנסת לתקופת "21 הימים" שבה רשאים לפחות 61 חברי כנסת לבקש מנשיא המדינה בכתב להטיל את התפקיד על ח"כ מסוים, שהסכים לכך. עם גם שלב זה לא יוביל להרכבת הממשלה, יתקיימו בחירות בתוך 90 יום.

עו"ד אייל ינון, יועמ"ש הכנסת. צילום: יצחק הררי

 
היועץ המשפטי לכנסת כתב הערב כי נשאל על ידי חברי כנסת מסיעות שונות וגורמים נוספים האם ניתן כבר בעת הזו, ועוד בטרם מוצתה התקופה להרכבת ממשלה חדשה, להחתים חברי כנסת על בקשה לנשיא המדינה להטיל את התפקיד על אחד מחברי הכנסת האחרים. עו"ד ינון השיב שניתן להחתים 61 חברי כנסת סביב מועמדותו של אחד מחברי הכנסת ככל שייכשלו ההליכים שנמצאים כעת בעיצומם ותגיע תקופת "21 הימים".
 

עוד כתב כי לאור העובדה שהכנסת מעולם לא הגיעה לשלב השלישי ובעקבות שאלות נוספות שנשאל בעניין, הרי שבבוא העת יצאו הנחיות מסודרות, בתיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים, באשר לסדרי הגשת הבקשה לנשיא המדינה, לרבות  טופס חתימות וטופס הסכמה של המועמד.