שיתוף פעולה ראשון בכנסת ה-22 בין כחול לבן לליכוד, כאשר ח"כ מירב כהן מכחול לבן הגישה היום (שני) הצעת חוק, ביחד עם ח"כ דוד ביטן מהליכוד, המבקשת להטיל עונשים על עבריינים הפוגעים בקשישים. ההצעה מבקשת לתקן את חוק הגנת הצרכן ולהעניק לרשויות האכיפה את האפשרות לפעול ישירות כנגד מנהלים או שותפים של חברות אשר מנצלות קשישים וחסרי ישע.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי בשנים האחרונות התפתחה בישראל "תעשייה" שלמה של ניצול קשישים, בהם בני אדם חולים, כאלה שאינם דוברי עברית ועוד, על ידי חברות שיווק ישיר שפיתחו שיטות לנצל אותם, בעיקר באמצעות שיווק ושיחות מכר מרחוק.

ממדיה של תופעה זו התרחבו מאוד, וכיום קיימות עשרות רבות של חברות שמנצלות, על פי הערכות שונות, עשרות אלפי משקי בית בהיקפים מצטברים של מאות מיליוני שקלים.

מערכות האכיפה והרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, לא מצטיידים כיום במלוא הכלים הנדרשים להתמודדות עם התופעה, בין היתר מכיוון שרבות מהחברות הן באחריות מוגבלת שנסגרות כשנפתח נגדן הליך אכיפתי, ונפתחות מחדש לאחר מכן תחת שם אחר ופיקוד חדש.

האנשים שעומדים מאחורי חברות אלו מצליחים לחמוק מן הדין, מכיוון שאין כיום מספיק כלים על מנת לגרום להם לשאת באחריות אישית למעשים שלהם. בין היתר, מוצע לקבוע כי ניתן יהיה להטיל עיצום כספי על מנכ"לים בתאגידים שהפרו את חובתם לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת ביצוע הפרה של הוראות החוק בידי התאגיד או השותפות. כמו כן, מוצע להחמיר את הענישה הפלילית כלפי נושא משרה בתאגיד שהפר את חובות הפיקוח שלו, ולהטיל עליו מאסר של שלוש שנים, ולא להסתפק בקנס בלבד, כפי שקובע החוק בנוסחו היום.

"יש נושאים שהם חוצי מפלגות ובלוקים כמו המלחמה בעושק הקשישים", אמרה ח"כ כהן והוסיפה כי הצעת החוק "עוסקת בהטלת עונשים אישיים על עבריינים שפגעו בקשישים, כולל קנסות אישיים ואף מאסר. כי מי שמתעלל באנשים מבוגרים מקומו בכלא". הח"כית הטרייה גם העלתה לטוויטר תמונה שלה עם ח"כ ביטן מגישים את הצעת החוק המשותפת, תחת הכותרת "יש אחדות".