מדינה בהמתנה: השלמת החקיקה במסגרת החלטת הממשלה מינואר 2018 למיגור מגיפת השחיתות ברשויות המקומיות ועבירות המינהל התקין של ראשי הערים - נמצאת בסכנה. זאת בעקבות התפזרות שתי הכנסות האחרונות והצורך בהתחלת התהליך מחדש. 
 
לפני שנה וחצי העבירה הממשלה את החלטה 3435 להגברת השקיפות וטוהר המידות בשלטון המקומי. אולם מבדיקה של "המרכז להעצמת האזרח" עולה כי ההחלטה עדיין לא יושמה בפועל. החלטת הממשלה הביאה אמנם להגשת הצעת חוק ממשלתית (תיקון 147 לפקודת העיריות) לכנסת, שכללה שורה ארוכה של סעיפים הנוגעים להתנהלות הרשויות המקומיות והעולים בקנה אחד עם המלצות הוועדה המייעצת לממשלה בנושא משנת 2016. אולם הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ביוני 2018 (בכנסת ה־20) ולא התקדמה מאז. כעת קיים ספק אם ניתן לקדמה בכנסת ה־22.
 

החלטת הממשלה הלא מיושמת מהווה חלק ממכלול הצעדים הנדרש, לפי המלצותיה של ועדה מקצועית שהגישה את מסקנותיה לממשלה כבר לפני שלוש שנים, לשפר את התנהלות הרשויות המקומיות ובעיקר להגביר את טוהר המידות בוועדות המכרזים האמונות על הקצאת כספי הרשות.
 
"על פניו, ניתן היה לומר כי הממשלה ביצעה את חלקה בהחלטה, וכי כעת הדבר נתון בידי הכנסת, אך תפיסה זו אינה עולה בקנה אחד עם רוח ההחלטה", אומרת מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח, עו"ד עינת פישר לאלו. "כעת מוטלת על שר הפנים האחריות לקדם וללוות את הליך החקיקה עד למיצויו, בכפוף להחלטות הכנסת כרשות מחוקקת, מה שלא נעשה עד היום. לא ניתן להפריז בחשיבות המאמצים הנדרשים להפחתת החשש לשחיתות ברשויות ולחיזוק התנהלותן המקצועית. החלטת הממשלה אמורה הייתה להוות את הצעד הראשון ביישום ההמלצות, אך בחלוף שלוש וחצי שנים מהגשת ההמלצות, טרם חל כל שינוי הלכה למעשה".
 
ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "המשרד פעל ופועל באופן נמרץ לקידום טוהר המידות והשקיפות ברשויות המקומיות, בקביעת נהלים, הקצאת תקציבים מיוחדים וקידום חקיקה רלוונטית וחשובה כמו הצעת החוק המדוברת. עם זאת, למרות פעולתם הנמרצת של משרד הפנים ומשרד המשפטים, הרי שהמצב החוקתי שאליו נקלעה המדינה בפעם השנייה ברציפות, שבו עדיין מכהנת בישראל ממשלת מעבר בתום שתי מערכות בחירות, אינו מאפשר לקדם בעת הזו את החקיקה. עם כינונה של ממשלה חדשה ומינויו של שר פנים על פי חוק יסוד הממשלה, יחודש תהליך החקיקה".